Thứ Ba, Tháng Năm 30, 2023
Home Tư vấn chứng nhận hợp quy Hợp quy thiết bị tập trung

Hợp quy thiết bị tập trung

Căn cứ Luật Chất lượng sản phẩm, hàng hóa ngày 21 tháng 11 năm 2007 cần phải hợp quy thiết bị tập trung để đảm bảo an toàn cho sản phẩm khi ra thị trường và cả an toàn cho người dùng.

Theo đề nghị của Vụ trưởng Vụ Khoa học và Công nghệ và Cục trưởng Cục Viễn thông thì việc chứng nhận hợp quy thiết bị viễn thông bắt buộc đối với tất cả thiết bị điện tử.Công ty là nơi cung cấp dịch vụ tư vấn về hợp quy các sản phẩm trên toàn quốc.

hub

Phạm vi điều chỉnh hợp quy thiết bị tập trung

     Thông tư này quy định Danh mục sản phẩm, hàng hóa có khả năng gây mất an toàn thuộc trách nhiệm quản lý của Bộ Thông tin và Truyền thông (sau đây gọi tắt là Danh mục sản phẩm, hàng hóa nhóm 2).

Đối tượng áp dụng hợp quy thiết bị tập trung

Thông tư này áp dụng đối với tổ chức, cá nhân trong nước và tổ chức, cá nhân nước ngoài có hoạt động sản xuất, kinh doanh các sản phẩm, hàng hóa thuộc Danh mục sản phẩm, hàng hóa nhóm 2 tại Việt Nam và tổ chức, cá nhân có hoạt động liên quan đến chất lượng sản phẩm, hàng hóa nhóm 2 tại Việt Nam.

          Danh mục sản phẩm, hàng hóa nhóm 2

 1. Danh mục sản phẩm, hàng hóa nhóm 2 và hình thức quản lý được quy định tại các Phụ lục sau:
 2. a) “Danh mục sản phẩm, hàng hóa chuyên ngành công nghệ thông tin và truyền thông bắt buộc phải chứng nhận và công bố hợp quy” được quy định tại Phụ lục I của Thông tư này.
 3. b) “Danh mục sản phẩm, hàng hóa chuyên ngành công nghệ thông tin và truyền thông bắt buộc phải công bố hợp quy” được quy định tại Phụ lục II của Thông tư này.
 4. Theo từng thời kỳ, Bộ Thông tin và Truyền thông soát xét, sửa đổi, bổ sung Danh mục sản phẩm, hàng hóa nhóm 2 phù hợp với chính sách quản lý của Nhà nước.

Đối tượng hợp quy thiết bị tập trung:

 • Các cá nhân, tổ chức sản xuất, nhập khẩu, phân phối sản phẩm trong nước
 • Các cá nhân, tổ chức nước ngoài tham gia vào lĩnh vực thiết bị tập trung tại nước ta

Hồ sơ chứng nhận hợp quy thiết bị tập trung:

 • Mẫu đề nghị được chứng nhận hợp quy
 • Bản sao giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh hoặc giấy thành lập doanh nghiệp
 • Bản kết quả thử nghiệm của sản phẩm được cấp bởi các đơn vị có thẩm quyền
 • Các tài liệu, thông số kỹ thuật của sản phẩm
 • Các tài liệu có liên quan khác

Mọi nhu cầu và thắc mắc về hợp quy thiết bị tập trung vui lòng liên hệ theo địa chỉ

Tư Vấn Chứng Chỉ ISO

Tư Vấn Hợp Chuẩn Hợp Quy

 Dịch vụ khác

Xin Giấp phép

Tư vấn VIETGAP