Thứ Ba, Tháng Năm 30, 2023
Home Tư vấn chứng nhận hợp quy Hợp Quy Thức Ăn Chăn Nuôi

Hợp Quy Thức Ăn Chăn Nuôi

Căn cứ công bố hợp quy thức ăn chăn nuôi:

– Luật chất lượng sản phẩm hàng hóa  số 05/2007/QH12

– Thông tư số 55/2012/TT-BNNPTNT ngày 31/10/2012 của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về việc “Hướng dẫn thủ tục chỉ định tổ chức chứng nhận hợp quy và công bố hợp quy thuộc phạm vi quản lý của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn;

– QCVN 01-10:2009/BNNPTNT – Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia – Thức ăn chăn nuôi – Hàm lượng kháng sinh, hóa dược, vi sinh vật và kim loại nặng tối đa cho phép trong thức ăn hỗn hợp hoàn chỉnh cho gà;

– QCVN 01-11:2009/BNNPTNT – Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia – Thức ăn chăn nuôi – Hàm lượng kháng sinh, hóa dược, vi sinh vật và kim loại nặng tối đa cho phép trong thức ăn hỗn hợp hoàn chỉnh cho vịt;

– QCVN 01-12:2009/BNNPTNT – Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia – Thức ăn chăn nuôi – Hàm lượng kháng sinh, hóa dược, vi sinh vật và kim loại nặng tối đa cho phép trong thức ăn hỗn hợp hoàn chỉnh cho lợn.

Liên hệ

 

Tư Vấn Chứng Chỉ ISO

Tư Vấn Hợp Chuẩn Hợp Quy

 Dịch vụ khác

Xin Giấp phép

Tư vấn VIETGAP