Tư vấn chứng nhận gạo trắng theo TCVN 5644:2008
Tư vấn chứng nhận thiết bị luyện tập tại chỗ
Tư vấn chứng nhận băng vệ sinh phụ nữ
Tư vấn chứng nhận loa theo TCVN 6697-5 : 2009 & IEC 60268-5 : 2007
Tư vấn chứng nhận buồng tắm đa chức năng có vòi hoa sen
Tư vấn chứng nhận bóng đèn các loại
Tư vấn chứng nhận bộ truyền động dùng cho cổng, cửa và cửa sổ
Tư vấn chứng nhận cầu dao cách ly một pha phù hợp TCVN 8096-107:2010