Tư vấn chứng nhận cầu dao cách ly một pha phù hợp TCVN 8096-107:2010
Tư vấn chứng nhận kìm và kìm cắt
Tư vấn chứng nhận cầu chì tự rơi phù hợp TCVN 7999-1:2009
Tư vấn chứng nhận máy giải trí và máy phục vụ cá nhân
Tư vấn chứng nhận thang cách điện phù hợp TCVN 9629:2013
Tư vấn chứng nhận bơm nhiệt, máy điều hòa không khí và máy hút ẩm
Tư vấn chứng nhận thiết bị chiếu lên da bằng bức xạ cực tím và hồng ngoại
Tư vấn chứng nhận thiết bị gia nhiệt đệm nước