Chứng nhận hợp quy thuốc thú y
Chứng nhận hợp quy vệ sinh thú y đối với cơ sở giết mổ động vật tập trung
Tư vấn chứng nhận hợp quy cơ sở vắt sữa và thu gom sữa tươi
Công bố hợp quy dụng cụ điện cầm tay chuyển động bằng động cơ
Công bố hợp quy ống cách điện có chứa bọt và sào cách điện
Công bố hợp quy mặt nạ phòng độc
Tư vấn công bố hợp quy cốc lọc dầu ăn
Tư vấn công bố hợp quy dụng cụ xiên bắp, xiên thịt