Thứ Bảy, Tháng Chín 16, 2023
Home Tin tức Hướng dẫn mới nhất thực hiện Nghị định 15/2018 về an toàn...

Hướng dẫn mới nhất thực hiện Nghị định 15/2018 về an toàn thực phẩm

mới đây, Tổng cục Hải quan đã tiếp tục có Công văn 1511/TCHQ-GSQL hướng dẫn bổ sung một số nội dung của Nghị định 15/2018/NĐ-CP về an toàn thực phẩm.

thuc-pham1

Hướng dẫn mới nhất thực hiện Nghị định 15/2018/NĐ-CP  về an toàn thực phẩm

Về Giấy tiếp nhận đăng ký bản công bố sản phẩm:

Người khai hải quan chỉ phải nộp lần đầu bản chụp Giấy tiếp nhận đăng ký bản công bố sản phẩm (bản sao có xác nhận của doanh nghiệp) khi làm thủ tục hải quan tại Chi cục. Chi cục Hải quan nơi làm thủ tục nhập khẩu lập cơ sở dữ liệu để theo dõi, kiểm tra đối chiếu, không yêu cầu người khai hải quan phải nộp cho các lần nhập khẩu tiếp theo.

Về áp dụng Giấy tiếp nhận bản công bố hợp quy/Giấy tiếp nhận bản công bố phù hợp quy định của an toàn thực phẩm:

  • Trường hợp sản phẩm đã được cấp Giấy tiếp nhận bản công bố hợp quy/Giấy tiếp nhận bản công bố phù hợp còn giá trị hiệu lực thì được miễn kiểm tra Nhà nước về an toàn thực phẩm khi nhập khẩu.
  • Việc nộp Giấy tiếp nhận bản công bố hợp quy/Giấy tiếp nhận bản công bố phù hợp quy định an toàn thực phẩm thực hiện như đối với Giấy tiếp nhận đăng ký công bố sản phẩm.
  • Với rượu nhập khẩu: Doanh nghiệp nộp bản tự công bố sản phẩm thì được chấp nhận để làm thủ tục nhập khẩu.

Về cơ quan kiểm tra Nhà nước đối với thực phẩm nhập khẩu:

Trong khi chờ các Bộ công bố Danh sách các cơ quan được giao hoặc chỉ định thực hiện kiểm tra Nhà nước về an toàn thực phẩm nhập khẩu, cơ quan hải quan căn cứ Thông báo kết quả xác nhận thực phẩm đạt/không đạt yêu cầu nhập khẩu do các cơ quan đã được các Bộ quản lý chuyên ngành chỉ định.

Ngoài ra, Công văn này còn hướng dẫn cụ thể về đối tượng phải kiểm tra Nhà nước về an toàn thực phẩm; Các chứng từ phải nộp theo phương thức kiểm tra giảm.

Công văn này được ban hành ngày 22/03/2018.

Theo LuatVietnam

Tư Vấn Chứng Chỉ ISO

Tư Vấn Hợp Chuẩn Hợp Quy

 Dịch vụ khác

Xin Giấp phép

Tư vấn VIETGAP