Thứ Hai, Tháng Ba 27, 2023
Home Tin tức Hướng dẫn quy chuẩn kỹ thuật đối với máy phát điện dự...

Hướng dẫn quy chuẩn kỹ thuật đối với máy phát điện dự trữ quốc gia

Bộ Tài chính vừa ban hành Thông tư số 94/2017/TT-BTC về Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia đối với máy phát điện dự trữ quốc gia. Thông tư số 94/2017/TT-BTC ban hành kèm theo Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia đối với máy phát điện dự trữ quốc gia. Thông tư này có hiệu lực thi hành từ ngày 10/11/2017.

may phat dien

Quy chuẩn này áp dụng đối với các đơn vị dự trữ quốc gia, các cơ quan, tổ chức, cá nhân có liên quan đến hoạt động giao nhận (nhập, xuất), bảo quản và quản lý máy phát điện dự trữ quốc gia.

Yêu cầu về kỹ thuật, máy phát điện phải đáp ứng các yêu cầu kỹ thuật của bộ quản lý chuyên ngành. Cụ thể, động cơ phải là động cơ đốt trong; công suất danh định không nhỏ hơn 1,1 lần công suất đầu phát; có chế độ làm việc liên tục.

Về đầu phát, công suất danh định (công suất liên tục) không nhỏ hơn 30 kVA;  chế độ làm việc liên tục; điện áp V: 220/380; tổng độ biến dạng sóng hài điện áp (không lớn hơn 5%); tần số Hz: 50; hệ số công suất không nhỏ hơn 0,8…

Bộ điều khiển máy phát phải hiển thị bằng màn hình các thông số về điện áp dây; dòng điện; tần số; áp lực dầu bôi trơn; tốc độ vòng quay; nhiệt độ nước làm mát… Giới hạn mức công suất âm thanh không lớn hơn 115 dB theo quy định tại TCVN 6627-9: 2011 (IEC 60034-9: 2007).

Căn cứ quy định yêu cầu kỹ thuật tại Quy chuẩn này và tình hình điều kiện cụ thể, đơn vị dự trữ quốc gia quy định tiêu chuẩn kỹ thuật máy phát điện đưa vào dự trữ quốc gia.

Về phương pháp thử, máy phát điện trước khi nhập kho (đưa vào) dự trữ quốc gia phải được kiểm tra chứng nhận chất lượng sản phẩm theo quy định của pháp luật. Các đơn vị dự trữ quốc gia lấy mẫu kiểm tra chất lượng trước khi nhập kho theo các nội dung sau:

– Kiểm tra ngoại quan, lấy ngẫu nhiên một số máy phát điện trong các máy phát điện nhập kho để kiểm tra ngoại quan. Số máy phát điện được kiểm tra tối thiểu là 2% số lượng máy phát điện của lô nhưng không ít hơn 2 chiếc.

– Nội dung kiểm tra thực hiện theo quy định tại điểm 4.3.2.1 khoản 4.3 Mục 4 của Quy chuẩn này…

Kiểm tra vận hành, Thông tư quy định kết quả kiểm tra vận hành máy phát điện phải đảm bảo: Động cơ đốt trong hoạt động tốt, không có tiếng va đập lạ; công suất phát điện đạt công suất danh định tại tốc độ quay danh định tương ứng với điện áp của máy đạt từ 95% – 105% điện áp danh định; các đồng hồ chỉ báo trên bảng điều khiển hiển thị số liệu phù hợp với tình trạng vận hành.

Trong quá trình kiểm tra vận hành máy phát điện, nếu bất kỳ một máy nào bị sự cố kỹ thuật phải tách riêng máy đó ra, tiến hành chọn ngẫu nhiên bất kỳ một máy khác để kiểm tra tiếp. Nếu máy kiểm tra lần hai đáp ứng yêu cầu kỹ thuật theo quy định, đồng thời máy kiểm tra lần đầu được khắc phục hoặc thay thế đảm bảo chất lượng thì lô máy phát điện được chấp nhận.

Nếu kiểm tra lần hai mà không đạt (chỉ cần một chỉ tiêu kỹ thuật không đạt), đơn vị dự trữ quốc gia yêu cầu giám định chất lượng toàn bộ lô máy phát  điện. Cơ quan giám định phải là các tổ chức chuyên môn có thẩm quyền.

Hàng quý, tổng hợp, báo cáo cơ quan quản lý dự trữ quốc gia chuyên trách tình hình chất lượng máy phát điện đang bảo quản trước ngày 20 của tháng cuối quý. Trường hợp đột xuất đơn vị gửi báo cáo riêng. Đồng thời, các cơ quan chuyên môn báo cáo chất lượng máy phát điện về cơ quan dự trữ quốc gia chuyên trách trước khi xuất kho.

Trước thời gian hết hạn bảo hành 3 tháng, đơn vị dự trữ quốc gia tiến hành kiểm tra ngoại quan toàn bộ số lượng máy phát điện và kiểm tra vận hành, điện trở cách điện theo quy định tại khoản 4.4 Mục 4 của Quy chuẩn này.

Nguồn từ : tapchitaichinh.vn

Tư Vấn Chứng Chỉ ISO

Tư Vấn Hợp Chuẩn Hợp Quy

 Dịch vụ khác

Xin Giấp phép

Tư vấn VIETGAP