Thứ Ba, Tháng Sáu 6, 2023
Home Tin tức Hướng dẫn thủ tục Công nhận chính thức giống cây trồng mới

Hướng dẫn thủ tục Công nhận chính thức giống cây trồng mới

Căn cứ theo Quyết định 95/2007/QĐ-BNN và Thông tư 207/2016/TT-BTC, việc thực hiện thủ tục Công nhận chính thức giống cây trồng mới được tiến hành như sau

cong bo chung nhan hop quy giong cay trong

Hướng dẫn thủ tục Công nhận chính thức giống cây trồng mới

Hồ sơ cần chuẩn bị gồm:

  • Đơn đề nghị công nhận giống cây trồng mới tại Phụ lục 5 ban hành kèm theo Quyết định số 95/2007/QĐ-BNNPTNT ngày 27/11/2007;
  • Báo cáo kết quả sản xuất thử;
  • Quy trình kỹ thuật trồng trọt của giống đề nghị công nhận;
  • Báo cáo kết quả khảo nghiệm DUS (bắt buộc đối với cây trồng chính);
  • Biên bản họp của Hội đồng khoa học cơ sở đề nghị công nhận chính thức;
  • Ý kiến đánh giá giống bằng văn bản của địa phương, nơi sản xuất thử.

Trình tự thực hiện:

  • Bước 1: Tổ chức, cá nhân nộp hồ sơ trực tiếp tại Cục Trồng trọt hoặc gửi qua đường bưu điện;
  • Bước 2: Cục Trồng trọt tiếp nhận hồ sơ và xem xét, hướng dẫn ngay Tổ chức, cá nhân bổ sung những nội dung còn thiếu hoặc chưa đúng quy định trong trường hợp Tổ chức, cá nhân nộp hồ sơ trực tiếp hoặc trong vòng ba (03) ngày làm việc kể từ ngày nhận được hồ sơ trong trường hợp tiếp nhận hồ sơ thông qua đường bưu điện. 

Thời hạn giải quyết:

  • Trong thời hạn 30 ngày (ba mươi ngày) kể từ ngày tiếp nhận hồ sơ hợp lệ, Cục Trồng trọt thẩm định và trình Bộ thành lập Hội đồng khoa học chuyên ngành đánh giá kết quả sản xuất thử. Căn cứ vào đề nghị của Hội đồng khoa học chuyên ngành, Cục Trồng trọt trình Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn công nhận chính thức giống cây trồng nông nghiệp mới.
  • Thời gian bổ sung, hoàn chỉnh hồ sơ chưa hợp lệ: Không quá 03 (ba) tháng kể từ ngày nhận hồ sơ lần đầu. Nếu quá thời hạn trên, thương nhân không bổ sung, hoàn chỉnh hồ sơ thì phải nộp hồ sơ mới.

Tư Vấn Chứng Chỉ ISO

Tư Vấn Hợp Chuẩn Hợp Quy

 Dịch vụ khác

Xin Giấp phép

Tư vấn VIETGAP