Thứ Bảy, Tháng Sáu 10, 2023
Home Tin tức Hướng dẫn thủ tục Đăng ký dán nhãn năng lượng

Hướng dẫn thủ tục Đăng ký dán nhãn năng lượng

Căn cứ theo Luật 68/2006/QH11, Luật 05/2007/QH12, Luật 50/2010/QH12, Nghị định 21/2011/NĐ-CP, Nghị định 107/2016/NĐ-CP, thủ tục Đăng ký dán nhãn năng lượng được thực hiện như sau

thong-t-36-thay-doi-quy-dinh-ve-dan-nhan-nang-luong

Hướng dẫn thủ tục Đăng ký dán nhãn năng lượng

Trước khi đưa phương tiện, thiết bị ra thị trường, doanh nghiệp sản xuất, nhập khẩu phương tiện, thiết bị đó phải lập 01 bộ hồ sơ đăng ký dán nhãn năng lượng và gửi về Bộ Công Thương.

Hồ sơ đăng ký dán nhãn năng lượng bao gồm:

  • – Giấy công bố dán nhãn năng lượng cho phương tiện, thiết bị sử dụng năng lượng, trong đó nêu rõ doanh nghiệp đăng ký dán nhãn so sánh hay nhãn xác nhận theo mẫu tại Phụ lục 1;
  • – Kết quả thử nghiệm do tổ chức thử nghiệm cấp cho model sản phẩm;
  • – Tài liệu chứng minh phòng thử nghiệm nước ngoài đã đáp ứng đủ điều kiện (Đối với trường hợp việc thử nghiệm dán nhãn năng lượng được thực hiện bởi tổ chức thử nghiệm nước ngoài);
  • – Mẫu nhãn năng lượng dự kiến.    

Trình tự thực hiện:

Trường hơp đăng ký mới:

Bước 1: Lập hồ sơ đăng ký

  • Trước khi đưa phương tiện, thiết bị ra thị trường, doanh nghiệp sản xuất, nhập khẩu phương tiện, thiết bị đó phải lập 01 bộ hồ sơ đăng ký dán nhãn năng lượng và gửi về Bộ Công Thương.

Bước 2: Đăng ký

  • Doanh nghiệp đăng ký dán nhãn năng lượng được lựa chọn hình thức gửi hồ sơ qua mạng internet tại Trang thông tin điện tử của Bộ Công Thương hoặc gửi hồ sơ trực tiếp hoặc qua đường bưu điện về Bộ Công Thương. Trường hợp các hồ sơ, tài liệu bằng tiếng nước ngoài thì phải dịch sang tiếng Việt và có công chứng.

Bước 3: Sau đăng ký

  • Sau khi nộp hồ sơ đăng ký dán nhãn năng lượng đến Bộ Công Thương, doanh nghiệp được tự thực hiện việc dán nhãn năng lượng phù hợp với thông tin trong Giấy công bố dán nhãn năng lượng cho sản phẩm đã đăng ký. Doanh nghiệp phải chịu trách nhiệm về tính chính xác, trung thực đối với các thông tin đã công bố trong Giấy công bố dán nhãn năng lượng và thông tin hiển thị trên nhãn năng lượng.

* Trường hợp đăng ký dán nhẵn năng lượng lại:

         Doanh nghiệp phải đăng ký dán nhãn năng lượng lại khi thuộc một trong các trường hợp sau đây:

  • – Tiêu chuẩn đánh giá thay đổi;
  • –  Phương tiện, thiết bị đã được đăng ký dán nhãn năng lượng có những thay đổi về mức tiêu thụ năng lượng.

         Nội dung và thủ tục đăng ký dãn nhãn năng lượng lại như quy định tại bước 1 đến bước 3 đã nêu

Sau khi nộp hồ sơ đăng ký dán nhãn năng lượng đến Bộ Công Thương, doanh nghiệp được tự thực hiện việc dán nhãn năng lượng phù hợp với thông tin trong Giấy công bố dán nhãn năng lượng cho sản phẩm đã đăng ký. Doanh nghiệp tự chịu trách nhiệm đối với các thông tin công bố đối với sản phẩm đăng ký dán nhãn năng lượng. Cơ quan quản lý nhà nước sẽ dựa trên thông tin công bố của doanh nghiệp cung cấp để tiến hành các biện pháp quản lý hậu kiểm sau khi sản phẩm được dán nhãn đưa ra thị trường.

Tư Vấn Chứng Chỉ ISO

Tư Vấn Hợp Chuẩn Hợp Quy

 Dịch vụ khác

Xin Giấp phép

Tư vấn VIETGAP