Home Tin tức Hướng dẫn thủ tục xin giấy phép khảo nghiệm thuốc BVTV để...

Hướng dẫn thủ tục xin giấy phép khảo nghiệm thuốc BVTV để đăng ký chính thức

293

Hôm nay chúng tôi sẽ cung cấp các thông tin Hướng dẫn thủ tục xin giấy phép khảo nghiệm thuốc BVTV để đăng ký chính thức căn cứ pháp lý Thông tư 21/2015/TT-BNNPTNT cho mọi người cùng tham khảo.  Giấy phép khảo nghiệm thuốc bảo vệ thực vật Có giá trị trong thời hạn 05 năm

kiem tra thuoc bvtv

Hướng dẫn thủ tục xin giấy phép khảo nghiệm thuốc BVTV để đăng ký chính thức

Thành phần hồ sơ cần chuẩn bị:

 • Đơn đề nghị cấp Giấy phép khảo nghiệm thuốc bảo vệ thực vật (theo mẫu quy định tại Phụ lục I ban hành kèm theo Thông tư số 21/2015/TT-BNNPTNT).
 • Giấy tờ chứng minh tổ chức, cá nhân được đăng ký thuốc bảo vệ thực vật tại Việt Nam:
 • + Bản chính hoặc bản sao chứng thực văn bản xác nhận là nhà sản xuất trong đó có thuốc bảo vệ thực vật đề nghị cấp giấy phép khảo nghiệm do cơ quan có thẩm quyền của nước sở tại cấp (đối với nhà sản xuất nước ngoài).
 • + Bản sao chứng thực hoặc bản sao chụp (mang theo bản chính để đối chiếu) giấy phép thành lập công ty, chi nhánh công ty hoặc văn phòng đại diện tại Việt Nam (đối với nhà sản xuất nước ngoài đăng ký lần đầu).
 • + Bản chính giấy ủy quyền của nhà sản xuất cho tổ chức, cá nhân đăng ký (trường hợp ủy quyền đứng tên đăng ký). Giấy ủy quyền của nhà sản xuất nước ngoài phải được hợp pháp hóa lãnh sự theo quy định của pháp luật Việt Nam, trừ trường hợp được miễn hợp pháp hóa theo các điều ước quốc tế mà Việt Nam là thành viên.
 • + Bản sao chụp Giấy chứng nhận đủ điều kiện buôn bán thuốc bảo vệ thực vật (đối với tổ chức, cá nhân trong nước được ủy quyền đứng tên đăng ký lần đầu);
 • Tài liệu kỹ thuật thuốc bảo vệ thực vật (theo quy định tại Phụ lục III ban hành kèm theo Thông tư số 21/2015/TT-BNNPTNT).

Trình tự thực hiện:

 • Bước 1: Tổ chức, cá nhân nộp hồ sơ đến Cục Bảo vệ thực vật.
 • Bước 2: Tiếp nhận, kiểm tra tính hợp lệ của hồ sơ: Trong thời hạn 02 ngày làm việc. Hồ sơ không hợp lệ thì trả lại và yêu cầu bổ sung, hoàn thiện hồ sơ.
 • Bước 3: Thẩm định hồ sơ
  + Cục Bảo vệ thực vật thẩm định hồ sơ trong thời hạn 10 ngày làm việc.
  + Hồ sơ đề nghị cấp trên 03 cây trồng hoặc 03 đối tượng sinh vật gây hại, thời hạn thẩm định hồ sơ không quá 15 ngày làm việc.
  + Trường hợp hồ sơ chưa đáp ứng yêu cầu, Cục Bảo vệ thực vật thông báo cho tổ chức, cá nhân bổ sung, hoàn thiện hồ sơ.
 • Bước 4: Thẩm tra hồ sơ
  Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn (Vụ Khoa học Công nghệ và Môi trường) thẩm tra hồ sơ trong thời hạn 05 ngày làm việc.
 • Bước 5: Cấp Giấy phép khảo nghiệm thuốc bảo vệ thực vật (theo mẫu quy định tại Phụ lục IV ban hành kèm theo Thông tư số 21/2015/TT-BNNPTNT):
  + Trong thời hạn 02 ngày làm việc kể từ ngày nhận được ý kiến chấp thuận của Bộ trưởng.
  + Trường hợp không cấp, Cục Bảo vệ thực vật thông báo cho tổ chức, cá nhân bằng văn bản và nêu rõ lý do.

Trên đây là những thủ tục cơ bản mà bạn có thể tham khảo để biết thêm thông tin, ngoài ra để được Hướng dẫn thủ tục xin giấy phép khảo nghiệm thuốc BVTV để đăng ký chính thức một cách chi tiết và cặn kẽ hơn hãy liên hệ cho VIETPAT chúng tôi ngay hôm nay