Thứ Bảy, Tháng Chín 24, 2022
Home Tin tức Hướng dẫn về năng lực của tổ chức, cá nhân tham gia...

Hướng dẫn về năng lực của tổ chức, cá nhân tham gia hoạt động xây dựng

Bộ Xây dựng vừa ban hành Thông tư 17/2016/TT-BXD hướng dẫn về năng lực hoạt động xây dựng gồm: năng lực hành nghề hoạt động xây dựng của cá nhân, năng lực hoạt động xây dựng của tổ chức, công bố thông tin về năng lực hoạt động xây dựng. Và sau đây là một số thông tin cập nhật đến với quý khách về Hướng dẫn về năng lực của tổ chức, cá nhân tham gia hoạt động xây dựng.

xay dung

Căn cứ pháp lý

 • Căn cứ Luật Xây dựng s 50/2014/QH13;
 • Căn cứ Nghị định số 62/2013/NĐ-CP ngày 25/6/2013 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Xây dựng;
 • Căn cứ Nghị định số 59/2015/NĐ-CP ngày 18/6/2015 của Chính phủ về quản lý dự án đầu tư xây dựng (sau đây viết tắt là Nghị định 59/CP);
 • Xét đề nghị của Cục trưởng Cục Quản lý hoạt động xây dựng,

Đối tượng áp dụng

Thông tư này áp dụng đối với cơ quan, tổ chức, cá nhân trong nước; tổ chức, cá nhân nước ngoài hoạt động xây dựng trên lãnh thổ Việt Nam.

Chứng chỉ hành nghề hoạt động xây dựng

 •  Khảo sát xây dựng gồm khảo sát địa hình; khảo sát địa chất công trình; địa chất thủy văn.
 • Thiết kế quy hoạch xây dựng.
 • Thiết kế xây dựng công trình gồm thiết kế kiến trúc công trình; thiết kế kết cấu công trình; thiết kế điện – cơ điện công trình; thiết kế cấp – thoát nước công trình; thiết kế thông gió – cấp thoát nhiệt; thiết kế mạng thông tin – liên lạc trong công trình xây dựng; thiết kế an toàn phòng chống cháy nổ công trình xây dựng.
 • Giám sát thi công xây dựng gồm: giám sát công tác xây dựng công trình; giám sát công tác lắp đặt thiết bị công trình; giám sát lắp đặt thiết bị công nghệ.
 • Kiểm định xây dựng.
 • Định giá xây dựng.

Cá nhân được cấp chứng chỉ hành nghề đối với một hoặc nhiều lĩnh vực khi có đủ Điều kiện năng lực theo quy định. Điều kiện năng lực đối với cá nhân phụ trách công tác an toàn lao động hoặc làm cán bộ chuyên trách về an toàn lao động trong thi công xây dựng công trình tuân thủ quy định của pháp luật về An toàn, vệ sinh lao động.

Bộ Xây dựng giao Cục Quản lý hoạt động xây dựng thực hiện các nhiệm vụ sau:

Là Cơ quan đầu mối cấp và quản lý Mã số chứng chỉ hành nghề và Mã số chứng chỉ năng lực trong phạm vi cả nước; cấp, Điều chỉnh, bổ sung, cấp lại, thu hồi chứng chỉ hành nghề, chứng chỉ năng lực và đăng tải thông tin năng lực hoạt động xây dựng theo quy định của Thông tư này; xử lý các vi phạm về Điều kiện năng lực hoạt động xây dựng theo thẩm quyền. Tổng hợp tình hình cấp chứng chỉ hành nghề, chứng chỉ năng lực hoạt động xây dựng trên phạm vi cả nước.

Sở Xây dựng các địa phương

 • Thực hiện các quy định về quản lý Điều kiện năng lực hoạt động xây dựng theo quy định của Thông tư này.
 • Cấp, Điều chỉnh, bổ sung, cấp lại, thu hồi chứng chỉ hành nghề, chứng chỉ năng lực hạng II, hạng III và đăng tải thông tin năng lực hoạt động xây dựng theo quy định của Thông tư này.
 • Kiểm tra, thanh tra về năng lực hoạt động xây dựng của tổ chức và cá nhân thuộc địa giới hành chính; xử lý các vi phạm về Điều kiện năng lực hoạt động xây dựng theo thẩm quyền.
 • Định kỳ trước ngày 15 tháng 12 hàng năm hoặc đột xuất báo cáo Bộ Xây dựng về tình hình cấp chứng chỉ hành nghề, chứng chỉ năng lực, đăng tải thông tin năng lực hoạt động xây dựng và tình hình quản lý năng lực hoạt động xây dựng tại địa phương.

Mọi nhu cầu hay thắc mắc xin vui lòng liên hệ ngay cho VIETPAT để được tư vấn sớm và hoàn toàn miễn phí.

Tư Vấn Chứng Chỉ ISO

Tư Vấn Hợp Chuẩn Hợp Quy

 Dịch vụ khác

Xin Giấp phép

Tư vấn VIETGAP