Thứ Bảy, Tháng Chín 23, 2023
Home Tin tức Tin tức ISO ISO 16106: Công cụ đảm bảo an toàn và chất lượng vận...

ISO 16106: Công cụ đảm bảo an toàn và chất lượng vận chuyển hàng hóa nguy hiểm

Tuân thủ luật pháp quốc gia và quốc tế về vận chuyển hàng hóa nguy hiểm đòi hỏi phải thiết lập các chương trình phù hợp về chất lượng và an toàn. Chính vì vậy, tiêu chuẩn quốc tế ISO 16106 đáp ứng yêu cầu thiết lập về bao bì cho hàng hóa nguy hiểm vừa được cập nhật.

bao bi giay

ISO 16106 đối với Bao bì vận chuyển cho hàng hóa nguy hiểm – Bao bì cho hàng hóa nguy hiểm, thùng chứa lớn (IBC) và bao bì lớn – Hướng dẫn áp dụng ISO 9001, xác định các yêu cầu đối với hệ thống quản lý chất lượng hiệu quả trong sản xuất và đo lường bao bì cho hàng nguy hiểm.

Được phát triển để áp dụng  ISO 9001– Tiêu chuẩn ISO hàng đầu về quản lý chất lượng, tiêu chuẩn này được thiết kế để đáp ứng các yêu cầu theo khuyến nghị của Liên hợp quốc về vận chuyển hàng hóa nguy hiểm – còn gọi là Quy định mẫu – bao gồm quy định pháp luật trong lĩnh vực này. ISO 16106 gần đây đã được sửa đổi để phù hợp với các phiên bản gần đây nhất của ISO 9001 và ISO 16495, Bao bì – Bao bì vận chuyển cho hàng nguy hiểm – Phương pháp thử. Ngoài ra, tiêu chuẩn này bổ sung thêm thông tin trên bao bì lớn.

Stephen Wilkins, Chủ tịch ủy ban kỹ thuật ISO chịu trách nhiệm xây dựng tiêu chuẩn cho rằng, việc triển khai hệ thống quản lý chất lượng dựa trên ISO 16106 là một sự đảm bảo an ninh, điều này không chỉ giúp nó có thể liên tục đáp ứng yêu cầu quy định, bên cạnh đó cũng để đáp ứng mong đợi của khách hàng.

“Ngành giao thông rất phức tạp, nó phát triển nhanh chóng và thường xuyên. Dự đoán nhu cầu trong tương lai về mặt pháp lý cũng như kỳ vọng của khách hàng là một thách thức đối với những người tham gia thiết kế. hoặc sản xuất bao bì cho hàng nguy hiểm.

Cách tiếp cận dựa trên hệ thống quản lý chất lượng ISO 16106 và ISO 9001 được sử dụng cùng nhau sẽ đảm bảo tuân thủ các yêu cầu quốc tế, giảm thiểu rủi ro và cải tiến liên tục ở từng giai đoạn”, Stephen Wilkins khẳng định.

ISO 16106 bao gồm từ việc thiết lập một chính sách chất lượng, các hành động liên quan để đạt được nó, việc ghi lại và truyền đạt về chính sách này, đến tầm quan trọng của cam kết quản lý, giám sát và nhiều hơn nữa.

Theo Hồng Vân/vietq.vn (Theo iso.org)

Tư Vấn Chứng Chỉ ISO

Tư Vấn Hợp Chuẩn Hợp Quy

 Dịch vụ khác

Xin Giấp phép

Tư vấn VIETGAP