Thứ Hai, Tháng Chín 25, 2023
Home Tin tức ISO 24165 - Tiêu chuẩn về mã thông báo kỹ thuật số

ISO 24165 – Tiêu chuẩn về mã thông báo kỹ thuật số

Sự phổ biến ngày càng tăng của các loại tiền điện tử như bitcoin đang đòi hỏi phải tìm ra sự thống nhất chung để tạo điều kiện sử dụng an toàn và bảo mật. Khi chúng có sự thống nhất đối với tất cả mọi người, số nhận dạng mã thông báo kỹ thuật số hoàn thành vai trò này một cách hoàn hảo. Do đó, một tiêu chuẩn quốc tế mới đã được soạn thảo cho mục đích này.

Organic Structure ISO v2

Tiêu chuẩn ISO 24165-1, Mã thông báo kỹ thuật số – Đăng ký, chuyển nhượng và cấu trúc – Phần 1: Phương pháp đăng ký và chuyển nhượng, xác định việc phân bổ và tạo mã nhận dạng ngẫu nhiên, duy nhất, độ dài cố định cho các chip kỹ thuật số để đáp ứng yêu cầu đăng ký phù hợp với các hướng dẫn ứng dụng cụ thể.

Tiêu chuẩn này được bổ sung bởi tiêu chuẩn ISO 24165-2, Mã thông báo kỹ thuật số – Đăng ký, chuyển nhượng và cấu trúc – Phần 2: Dữ liệu đăng ký, xác định dữ liệu có trong hồ sơ đăng ký và được sử dụng để thiết lập mối quan hệ duy nhất giữa mã thông báo kỹ thuật số và số nhận dạng được gán cho nó theo phương pháp được mô tả trong ISO 24165-1.

Theo ông Dominique Tanner – Chủ tịch của nhóm chuyên gia phát triển ISO 24165, trong trường hợp không có cơ quan quản lý và các tiêu chuẩn để xác định duy nhất các mã thông báo, ngành công nghiệp sẽ triển khai nhiều ký hiệu bị trùng lặp.

“Người sử dụng đều cần một số nhận dạng công khai ngẫu nhiên, duy nhất, rõ ràng, có độ dài cố định cho các mã thông báo kỹ thuật số có thể thay thế được, ISO 24165 đã đáp ứng nhu cầu này”, ông Dominique Tanner nhấn mạnh.

Tiêu chuẩn này sẽ được thực hiện bởi Etrading Software, cơ quan đăng ký sẽ cấp mã nhận dạng mã thông báo kỹ thuật số và lưu trữ chúng trong một sổ đăng ký trung tâm mà công chúng có thể truy cập trên trang web của mình.

Phần 1 và 2 của ISO 24165 được chuẩn bị bởi tiểu ban SC 8, Dữ liệu tham khảo cho các dịch vụ tài chính, của ủy ban kỹ thuật ISO / TC 68, Dịch vụ tài chính. Ban thư ký của tiểu ban ISO / TC 68 / SC 8 được cung cấp bởi SNV, thành viên ISO của Thụy Sĩ.

Nguồn từ: Hà My

Tư Vấn Chứng Chỉ ISO

Tư Vấn Hợp Chuẩn Hợp Quy

 Dịch vụ khác

Xin Giấp phép

Tư vấn VIETGAP