Home Tin tức ISO 37000: Tiêu chuẩn quốc tế đầu tiên về quản trị tốt

ISO 37000: Tiêu chuẩn quốc tế đầu tiên về quản trị tốt

79

VIETPAT hôm nay mời bạn tham khảo về ISO 37000: Tiêu chuẩn quốc tế đầu tiên về quản trị tốt để cùng cập nhật thông tin cụ thể chi tiết hơn, cũng như ai đang quan tâm đến vấn đề ISO hãy đừng quên liên hệ cho chúng tôi nhé!

ISO 37000: Tiêu chuẩn quốc tế đầu tiên về quản trị tốt

Trước những diễn biến phức tạp của đại dịch Covid-19, các nhà quản trị đang kêu gọi phương thức đảm bảo cho tổ chức của họ hoạt động có mục đích, đảm bảo tính bền vững và trách nhiệm xã hội.

Quản trị tốt không chỉ tạo dựng niềm tin mà còn làm tăng hiệu quả hoạt động kinh doanh, bên cạnh đó góp phần vào sự toàn vẹn của xã hội.

Tiêu chuẩn ISO 37000, Quản trị của các tổ chức – Khuyến nghị, cung cấp cho các tổ chức và cơ quan quản lý công cụ cần thiết để đảm bảo quản lý tốt, cho phép hoạt động hiệu quả có đạo đức và trách nhiệm. Được phát triển từ nhiều tổ chức ở hơn 70 quốc gia trên thế giới, ISO 37000 cung cấp tham chiếu duy nhất, được chấp nhận trên toàn cầu cho tất cả các tổ chức, bất kể quy mô, loại hình hoặc địa điểm.

Quản trị tốt không chỉ thúc đẩy môi trường tin cậy, minh bạch và trách nhiệm giải trình mà còn gắn kết mục đích của tổ chức với lợi ích xã hội, xây dựng mối quan hệ bền vững giữa các bên liên quan đồng thời quản lý và duy trì hiệu quả nguồn lực tổ chức. Theo cách này, quản trị tốt đặt nền tảng cho sự thành công lâu dài của tổ chức và đảm bảo chúng đóng góp vào việc bảo vệ và phục hồi hệ thống xã hội, kinh tế, môi trường tự nhiên.

Theo Tiến sĩ Victoria Hurth, người đồng điều hành nhóm chuyên gia ISO xây dựng tiêu chuẩn, quản trị tổ chức hiện đại, hiệu quả không chỉ giới hạn ở lợi ích và tuân thủ nghĩa vụ pháp lý.

“Đó là về việc cảm nhận và dự đoán những gì có thể xảy ra và thúc đẩy hiệu suất hướng tới mục đích được xác định rõ ràng và phù hợp với xã hội. Chúng tôi đang bước vào một mô hình quản trị mới, nơi các bên liên quan yêu cầu quản trị hiệu quả cao để thúc đẩy và đảm bảo giá trị lâu dài thực sự bền vững. 

ISO 37000 là tiêu chuẩn đồng thuận toàn cầu đầu tiên về quản trị được áp dụng cho tổ chức ở tất cả các quốc gia. Do đó, nó có thể đóng vai trò là kế hoạch chi tiết cho cơ quan quản lý điều hướng sự phức tạp để có thể đạt được hiệu quả cao, phù hợp với xã hội một cách bền vững, có đạo đức và trách nhiệm”, Tiến sĩ Victoria Hurth chia sẻ.

ISO 37000 định nghĩa quản trị tốt là một hệ thống dựa vào con người, trong đó tổ chức được chỉ đạo, giám sát và chịu trách nhiệm về việc đạt được mục đích đã xác định của mình một cách có đạo đức và trách nhiệm. Tiêu chuẩn này quy định các vai trò riêng biệt nhưng được phối hợp cơ quan quản trị và ban quản lý trong một tổ chức. Nó cũng thiết lập ngôn ngữ, thông lệ và nguyên tắc chung, áp dụng cho bất kỳ tổ chức nào, ở bất kỳ đâu trên thế giới.

Tiến sĩ Axel Kravatzky, đồng thời là đồng điều chỉnh của nhóm chuyên gia cho biết thêm: “Quyền lực của nhiều cơ quan quản lý ngày càng mở rộng và phức tạp. Tuy nhiên, ISO 37000 sẽ giúp họ điều hướng và thực hiện điều này thông qua một hệ thống và khuôn khổ quản trị tích hợp trao quyền cho các nhóm điều hành và các tác nhân của tổ chức”.

ISO 37000 được phát triển bởi Ủy ban kỹ thuật ISO ISO/TC 309, Quản trị các tổ chức, có ban thư ký của BSI, cơ quan tiêu chuẩn quốc gia ISO của Vương quốc Anh.

Nguồn từ: Hà My