Thứ Sáu, Tháng Bảy 30, 2021
Home Tin tức ISO 9001 - Tạo uy tín cho doanh nghiệp

ISO 9001 – Tạo uy tín cho doanh nghiệp

Chứng nhận ISO 9001 không là chứng nhận cho chất lượng sản phẩm của một doanh nghiệp mà chứng nhận rằng một doanh nghiệp có một hệ thống quản lý giúp cho doanh nghiệp đó đạt được mức chất lượng đã xác định và sự thoả mãn của khách hàng. Từ đó ISO 9001 khẳng định giúp tạo uy tín cho doanh nghiệp.

chung chi ISO 9001

ISO 9001 được xây dựng dựa trên mô hình PDCA

– Plan: Hoạch định

– Do: Thực hiện

– Check: Kiểm tra

– Act: Cải tiến

ISO 9001 được xây dựng dựa trên tám nguyên tắc vàng

Hướng đến khách hàng

Sự lãnh đạo

Quan hệ hợp tác cùng có lợi với nhà cung cấp

Sự tham gia của đội ngũ

Cải tiến liên tục

Quyết định dựa trên sự kiện

Cách tiếp cận theo quá trình

Cách tiếp cận theo hệ thống đối với quản lý

ISO 9001 không phải là tiêu chuẩn về chất lượng sản phẩm hoặc dịch vụ. Các doanh nghiệp sản xuất cung cấp các sản phẩm dịch vụ khác nhau đều có thể áp dụng ISO 9000 và đăng ký chứng nhận ISO 9001.

Tư Vấn Chứng Chỉ ISO

Tư Vấn Hợp Chuẩn Hợp Quy

 Dịch vụ khác

Xin Giấp phép

Tư vấn VIETGAP