Thứ Hai, Tháng Năm 29, 2023
Home Tin tức Tin tức ISO ISO/IEC 17025 là gì?

ISO/IEC 17025 là gì?

ISO/IEC 17025 là tiêu chuẩn quốc tế (do Tổ chức Tiêu chuẩn hóa Quốc tế – ISO – và Hội đồng Điện, Điện tử Quốc tế – IEC) ban hành để quy định các yêu cầu nhằm đảm bảo năng lực của phòng thử nghiệm và hiệu chuẩn (gọi tắt là PTN).

iso 17025

I. ISO/IEC 17025 LÀ GÌ?

1. ISO/IEC 17025 là tiêu chuẩn quốc tế (do Tổ chức Tiêu chuẩn hóa Quốc tế – ISO – và Hội đồng Điện, Điện tử Quốc tế – IEC) ban hành để qui định các yêu cầu nhằm đảm bảo năng lực của phòng thử nghiệm và hiệu chuẩn (gọi tắt là PTN). Tiêu chuẩn đưa ra các yêu cầu mà các PTN phải đáp ứng nếu muốn chứng minh rằng phòng thử nghiệm: Đang áp dụng một hệ thống chất lượng; Có năng lực kỹ thuật, và có thể đưa ra các kết quả thử nghiệm hoặc hiệu chuẩn có giá trị kỹ thuật. Tiêu chuẩn này bao gồm các yêu cầu chung về hệ thống quản lý chất lượng trên cơ sở của ISO 9001 và các yêu cầu về kỹ thuật theo đặc thù của lĩnh vực thử nghiệm, hiệu chuẩn.
2. Áp dụng đối với tất cả các phòng thử nghiệm, phòng hiệu chuẩn mong muốn chứng tỏ năng lực thử nghiệm/hiệu chuẩn của mình theo các chuẩn mực quốc tế.
3. Hoạt động công nhận PTN theo chương trình VILAS tại Việt Nam hiện nay thực hiện theo các yêu cầu về công nhận và được các cơ quan công nhận các nước là thành viên Hiệp hội Công nhận PTN quốc tế (International Laboratory Accreditation Cooperation – ILAC) hoặc Hiệp hội công nhận PTN Châu Á – Thái Bình Dương (Asia Pacific Laboratory Accreditation Cooperation – APLAC) thừa nhận.
4. Các lĩnh vực công nhận PTN theo VILAS bao gồm:

 • Lĩnh vực thử nghiệm cơ;
 • Lĩnh vực thử nghiệm điện – Điện tử;
 • Lĩnh vực thử nghiệm sinh học;
 • Lĩnh vực thử nghiệm hoá học;
 • Lĩnh vực thử nghiệm xây dựng;
 • Lĩnh vực thử nghiệm không phá huỷ;
 • Lĩnh vực hiệu chuẩn và đo lường;
 • Lĩnh vực thử nghiệm dược phẩm.

II. TỔ CHỨC NÀO CÓ THỂ ÁP DỤNG ISO/IEC 17025

Tiêu chuẩn ISO/IEC 17025 có thể áp dụng đối với tất cả các tổ chức thực hiện việc thử nghiệm và/hoặc hiệu chuẩn, không phù thuộc vào số lượng nhân viên hay phạm vi hoạt động thử nghiệm và/hoặc hiệu chuẩn.

III. LỢI ÍCH

 • Nâng cao hình ảnh và uy tín của phòng thử nghiệm/hiệu chuẩn;
 • Nâng cao năng lực kỹ thuật và quản lý chất lượng của phòng thử nghiệm;
 • Đảm bảo tính chính xác, độ tin cậy của kết quả thử nghiệm/hiệu chuẩn theo các tiêu chuẩn phương pháp thử nghiệm/hiệu chuẩn;
 • Tạo điều kiện để kết quả thử nghiệm/hiệu chuẩn được thừa nhận song phương, đa phương;
 • Hội nhập hoạt động công nhận phòng thử nghiệm của Việt Nam và các nước trong khu vực và quốc tế.

Theo vetq.vn

Tư Vấn Chứng Chỉ ISO

Tư Vấn Hợp Chuẩn Hợp Quy

 Dịch vụ khác

Xin Giấp phép

Tư vấn VIETGAP