Thứ Hai, Tháng Chín 25, 2023
Home Tin tức Tin tức ISO ISO/IEC 17029: Công cụ đảm bảo tính minh bạch trong khiếu nại

ISO/IEC 17029: Công cụ đảm bảo tính minh bạch trong khiếu nại

 Với việc đảm bảo tính công bằng cho quá trình xác minh và xác nhận trong khiếu nại, ISO/IEC 17029 là công cụ hữu ích cho các tổ chức trong bất kỳ lĩnh vực nào

Trong khiếu nại, việc xác nhận hoặc xác minh thông tin là một cách chứng minh những gì được nói đến là sự thật và đáng tin cậy. Bên cạnh đó, yêu cầu đặt ra đối với những người khi thực hiện việc xác minh, xác nhận này phải làm đúng theo quy trình và trung thực.

iso 17029

Một tiêu chuẩn ISO/IEC đảm bảo cho quá trình xác minh và xác nhận diễn ra một cách công bằng và hợp lý vừa được công bố, vì vậy, mọi người có thể tin tưởng vào việc khiếu nại mà không phải lo bất kỳ cản trở nào.

ISO/IEC 17029 Đánh giá sự phù hợp – Các nguyên tắc và yêu cầu chung đối với cơ quan xác nhận và xác minh, trong đó có các nguyên tắc và yêu cầu chung đối với việc cung cấp tính xác thực, đồng thời thống nhất hoạt động xác minh và xác thực của cơ quan đánh giá thực hiện chúng.

Tiêu chuẩn quốc tế mới này khá hữu ích cho các tổ chức trong bất kỳ lĩnh vực nào, đảm bảo việc khiếu nại được diễn ra hợp lý, đáp ứng mục đích khiếu nại của tổ chức.

Nằm trong khuôn khổ các hoạt động xác nhận và xác minh, tiêu chuẩn này cung cấp yêu cầu chung mà các tiêu chuẩn cụ thể mới có thể đề cập, như ISO 14065 sắp tới, Thông tin môi trường – Yêu cầu đối với các cơ quan xác thực và xác minh thông tin môi trường sẽ được công bố vào năm 2020.

ISO/IEC 17029 dự kiến ​​sẽ tạo thành cơ sở của nhiều tiêu chuẩn ứng dụng trong việc xác minh và xác thực thông tin sắp tới. Và một loạt các ngành công nghiệp sẽ được hưởng lợi từ các yêu cầu chung của nó.

Tiến sĩ Stefanie Vehring – Nhà cung cấp đã phát triển tiêu chuẩn cho biết, xác nhận và xác minh thông tin theo ISO/IEC 17029 là những đánh giá áp dụng cho thông tin khai báo như yêu cầu hoặc tuyên bố.

ISO/IEC 17029 bổ sung cho các công cụ đánh giá sự phù hợp đã được thiết lập bằng cách cân bằng giữa kiểm tra và chứng nhận. Ngoài ra, tiêu chuẩn này còn cung cấp cách tiếp cận đánh giá sự phù hợp mà trong đó chính thông tin đóng vai trò là đối tượng đánh giá và xác nhận.

ISO/IEC 17029 là tiêu chuẩn mới nhất trong một loạt các tiêu chuẩn được thiết kế để đánh giá và công nhận những hoạt động đánh giá sự phù hợp thực hiện và được phát triển bởi Ủy ban của ISO về đánh giá sự phù hợp (CASCO). 

Theo vietq.vn

Tư Vấn Chứng Chỉ ISO

Tư Vấn Hợp Chuẩn Hợp Quy

 Dịch vụ khác

Xin Giấp phép

Tư vấn VIETGAP