Thứ Hai, Tháng Chín 25, 2023
Home Tin tức Kết quả nổi bật của Bình Thuận trong nâng cao năng suất...

Kết quả nổi bật của Bình Thuận trong nâng cao năng suất và chất lượng sản phẩm hàng hóa

Chương trình “Nâng cao năng suất và chất lượng sản phẩm hàng hóa của doanh nghiệp tỉnh Bình Thuận giai đoạn 2016-2020” đã đạt được nhiều kết quả.

nang suat chat luong

Theo Quyết định số 2779/QĐ-UBND ngày 22/9/2016, Chi cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng Bình Thuận đã triển khai Chương trình “Nâng cao năng suất và chất lượng sản phẩm hàng hóa của doanh nghiệp tỉnh Bình Thuận giai đoạn 2016-2020”. Đặc biệt trong năm 2019 chương trình đã đạt được nhiều kết quả nổi bật

Cụ thể, Chi cục đã tổ chức 10 khóa đào tạo về năng suất chất lượng với sự tham gia của 350 lượt người/10 doanh nghiệp với các nội dung: Hướng dẫn xây dựng và áp dụng các hệ thống quản lý, công cụ cải tiến năng suất chất lượng KPI, TPM, 5S, ISO 9001:2015, ISO 22000, BRC, ISO 17025:2017, Kaizen.

Hỗ trợ kinh phí cho 05 tổ chức, doanh nghiệp xây dựng và áp dụng hệ thống quản lý theo tiêu chuẩn ISO 9001:2015, đánh giá lại phòng thử nghiệm theo tiêu chuẩn ISO/IEC 17025:2017, chứng nhận sản phẩm phù hợp với tiêu chuẩn, tham gia và đạt Giải thưởng Chất lượng Quốc gia.

Dự kiến trong năm 2020, Chi cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng Bình Thuận vẫn sẽ tiếp tục triển khai thực hiện theo các nội dung của “Nâng cao năng suất và chất lượng sản phẩm hàng hóa của doanh nghiệp tỉnh Bình Thuận giai đoạn 2016-2020” đã được phê duyệt: Tuyên truyền, phổ biến, hướng dẫn các doanh nghiệp đăng ký tham gia Chương trình; Hỗ trợ các doanh nghiệp xây dựng và áp dụng các hệ thống quản lý, các mô hình công cụ cải tiến năng suất, tham gia Giải thưởng Chất lượng Quốc gia, chứng nhận hợp chuẩn, chứng nhận hợp quy; Tổ chức hội nghị tổng kết tình hình thực hiện Dự án năng suất chất lượng địa phương giai đoạn 2016-2020.

Theo vietq.vn

Tư Vấn Chứng Chỉ ISO

Tư Vấn Hợp Chuẩn Hợp Quy

 Dịch vụ khác

Xin Giấp phép

Tư vấn VIETGAP