Thứ Hai, Tháng Chín 18, 2023
Home Tin tức Kiểm tra Nhà nước về đo lường trong kinh doanh vàng và...

Kiểm tra Nhà nước về đo lường trong kinh doanh vàng và chất lượng vàng

Kiểm tra Nhà nước về đo lường trong kinh doanh vàng và chất lượng vàng trang sức, mỹ nghệ lưu thông trên thị trường tỉnh Cà Mau năm 2017

Thực hiện nhiệm vụ và kế hoạch công tác năm 2017 nhằm giúp các doanh nghiệp nắm rõ được các hàng rào kỹ thuật đối với vàng trang sức, Chi cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng tỉnh Cà Mau tổ chức đợt kiểm tra Nhà nước về đo lường trong kinh doanh vàng và chất lượng vàng trang sức, mỹ nghệ lưu thông trên thị trường tỉnh Cà Mau.

kiem-tra-do-luong-chat-luong-vang

Kết quả kiểm tra được tổng số 28 cơ sở kinh doanh vàng trên địa bàn tỉnh (địa bàn thành phố 12 cơ sở, địa bàn huyện 16 cơ sở), qua kiểm tra nhìn chung các cơ sở đã có ý thức chấp hành các quy định của Nhà nước về đo lường và chất lượng trong kinh doanh vàng trang sức, mỹ nghệ. Các cơ sở đã thực hiện việc công bố tiêu chuẩn áp dụng và ghi nhãn hàng hóa theo quy định; các phương tiện đo (cân) đều đã được kiểm định và còn trong thời hạn giá trị của chứng chỉ kiểm định, được bảo quản đúng quy định, phù hợp với quy định về thể hiện yêu cầu kỹ thuật đo lường cơ bản trên phương tiện đo hoặc trên nhãn hàng hóa, tài liệu đính kèm; các cơ sở đã trang bị quả chuẩn để tự kiểm tra… Tuy nhiên, vẫn còn một số cơ sở thực hiện chưa tốt như chưa thực hiện công bố tiêu chuẩn áp dụng, hàng hóa mua của các cơ sở khác (chủ yếu của các cơ sở tại Thành phố Hồ Chí Minh); không có hồ sơ công bố tiêu chuẩn áp dụng và ghi nhãn hàng hóa chưa đúng quy định (thiếu các thông tin cơ bản như tên hàng hóa, ví dụ như nhẫn, khuyên tai, dây chuyền hay ký hiệu sản phẩm của vàng trang sức, mỹ nghệ theo quy định…). Một số cơ sở chưa thực hiện định kỳ tự kiểm tra và lưu giữ hồ sơ tự kiểm tra định kỳ của cân theo quy định, cá biệt vẫn có 01 trường hợp chưa thực hiện kiểm định phương tiện đo theo quy định.

Đối với những cơ sở vi phạm hầu hết là những hộ kinh doanh nhỏ, hàng hóa chủ yếu mua của các cơ sở kinh doanh lớn ở Thành phố Hồ Chí Minh, hiểu biết về các quy định của Nhà nước về đo lường và chất lượng trong kinh doanh vàng trang sức, mỹ nghệ còn hạn chế. Đoàn kiểm tra đã tiến hành hướng dẫn, nhắc nhở và yêu cầu các cơ sở khắc phục những vi phạm mà Đoàn đã phát hiện, đồng thời yêu cầu phải thực hiện nghiêm các quy định của Nhà nước về đo lường trong kinh doanh vàng và chất lượng vàng trang sức, mỹ nghệ lưu thông trên thị trường.

Thông qua cuộc kiểm tra, Đoàn đã tiếp tục tuyên truyền, phổ biến, nâng cao hiểu biết, ý thức của các cơ sở kinh doanh vàng trang sức, mỹ nghệ và người tiêu dùng trong việc chấp hành các quy định của pháp luật đối với hoạt động chế tác và kinh doanh vàng trang sức, mỹ nghệ. Qua đó góp phần chống gian lận về đo lường và chất lượng trong kinh doanh vàng, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của của người tiêu dùng và người kinh doanh chân chính./.

(Nguồn: Văn phòng TBT VN)

Tư Vấn Chứng Chỉ ISO

Tư Vấn Hợp Chuẩn Hợp Quy

 Dịch vụ khác

Xin Giấp phép

Tư vấn VIETGAP