Thứ Bảy, Tháng Ba 25, 2023
Home Dịch vụ khác Lập báo cáo giám sát môi trường định kỳ

Lập báo cáo giám sát môi trường định kỳ

Lập báo cáo giám sát môi trường định kỳ từ năm 2017 đã có tên mới là báo cáo quan trắc môi trường định kỳ. Việc làm này được thực hiện dựa theo Thông tư 43/2015/TT-BTNMT 

bao cao giam sat moi truong

Lập báo cáo giám sát môi trường định kỳ là gì?

Lập hồ sơ báo cáo giám sát môi trường là một cách đánh giá chất lượng môi trường tại các cơ sở sản xuất kinh doanh ngắn hạn và báo cáo về cơ quan chức năng có thẩm quyền (Phòng TNMT, các chi cục BVMT) định kỳ theo một thời gian nhất định

Lập hồ sơ báo cáo giám sát môi trường nhằm đánh giá lại toàn bộ hiện trạng môi trường tại các cơ sở từ đó đề xuất các biện pháp bảo vệ môi trường nơi dự án hoạt động thích hợp nhất.

Tại sao cần phải lập báo cáo giám sát môi trường?

Lập báo cáo giám sát môi trường để theo dõi, phân tích các thông số liên quan đến các tác động tiêu cực môi trường xung quanh Cơ sở (nước mặt, nước ngầm, không khí, đất) phát sinh từ hoạt động sản xuất, kinh doanh của Cơ sở đến môi trường.

Căn cứ pháp lý thực hiện báo cáo giám sát môi trường:

 •  Luật bảo vệ môi trường số 55/2014/QH13 ban hành ngày 23/6/2014;
 • Nghị định số 18/2015/NĐ-CP ban hành ngày 14/2/2015 của Chính phủ quy định về đánh giá môi trường chiến lược, đánh giá tác động môi trường và kế hoạch bảo vệ môi trường;
 • Thông tư 43/2015/TT-BTNMT về báo cáo hiện trạng môi trường, bộ chỉ thị môi trường và quản lý số liệu quan trắc môi trường.

Quy trình lập báo cáo giám sát môi trường:

Đối tượng cần thực hiện báo cáo giám sát môi trường:

 • Các cơ sở sản xuất, kinh doanh, dịch vụ và các khu sản xuất, kinh doanh, cơ sở đang hoạt động và thuộc đối tượng phải lập Báo cáo đánh giá tác động môi trường (theo Điều 3, Nghị định số 18/2015/NĐ-CP) và Bản kế hoạch bảo vệ môi trường (theo Điều 24, Luật Bảo vệ môi trường 2014). 
 • Là các Cơ sở sản xuất lớn hoặc nhỏ, các Khách sạn, Nhà nghỉ, Nhà trọ (có từ 10 phòng trở lên), các Bệnh viện, Phòng khám, Trường học, các Nhà hàng không phân biệt quy mô lớn nhỏ, chung cư, tòa nhà, các công trình xây dựng, các khu công nghiệp, khu dân cư, trung tâm thương mại và Siêu thị.

Chu kỳ thực hiện báo cáo giám sát môi trường:

 • Chu kỳ 1 năm 2 lần, định kỳ 6 tháng thực hiện 1 lần: dự án có quy mô vừa và nhỏ, trước đó đã lập kế hoạch bảo vệ môi trường
 • Chu kỳ 1 năm 4 lần, định kỳ 3 tháng thực hiện 1 lần: dự án có quy mô lớn, trước đó đã lập đánh giá tác động môi trường ĐTM 

Hồ sơ lập báo cáo giám sát môi trường:

 • Giấy phép đăng ký kinh doanh dự án
 • Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất
 • Biên lai tiền điện nước 3 tháng gần nhất
 • Bản vẽ sơ đồ dự án, bản vẽ hệ thống bảo vệ môi trường.
 • Những hồ sơ đã thực hiện: kế hoạch môi trường, ĐTM, sổ chủ nguồn thải, hồ sơ vệ sinh lao động,…

Thủ tục thực hiện lập báo cáo giám sát môi trường:

 • Thu thập các số liệu như điều kiện tự nhiên, kinh tế, xã hội, khí hậu, địa chất,… liên quan đến hoạt động của dự án, cơ sở sản xuất kinh doanh. Đánh giá hiện trạng
 • Quan trắc và xác định nguồn ô nhiễm có thể phát sinh như nguồn nước thải, khí thải, các chất thải rắn,… khi dự án hoạt động
 • Thực hiện việc lấy mẫu phân tích nguồn ô nhiễm nếu dự án có sử dụng máy phát điện, các thông số về độ rung, tiếng ồn,… như nước thải, mẫu không khí bên ngoài, không khí bên trong, khí thải tại nguồn
 • Phân tích tại phòng thí nghiệm.
 • Tiến hành xây dựng các biện pháp phòng ngừa, ngăn chặn và giảm thiểu ô nhiễm dự phòng sự cố.
 • Đề xuất các phương án quản lý, dự phòng ngăn chặn và xử lý khí thải, nước thải, các phương án thu gom chất thải nguy hại.
 • Cam kết khắc phục cùng biện pháp và thời gian khắc phục những nội dung chưa đạt; cam kết vận hành và thực hiện thường xuyên các biện pháp xử lý , giảm thiểu chất thải đảm bảo đạt tiêu chuẩn, quy chuẩn hiện hành của môi trường; cam kết bảo vệ môi trường theo quy định của pháp luật Việt Nam.
 • Chủ doanh nghiệp cung cấp một số hồ sơ liên quan đến dự án và tiến hành soạn thảo hồ sơ báo cáo giám sát môi trường định kỳ theo thông tư 43/2015/TT-BTNMT.
 • Chủ doanh nghiệp xem xét và ký nhận và trình nộp báo cáo lên cơ quan chức năng có thẩm quyền như các Sở TNMT, các phòng sở TNMT tại địa phương dự án triển khai để xem xét phê duyệt báo cáo giám sát môi trường định kỳ

Cơ sở sản xuất, kinh doanh, dịch vụ gửi báo cáo giám sát môi trường định kỳ chậm nhất sau 30 ngày kể từ ngày kết thúc đợt quan trắc (Điểm b Khoản 3 điều 23 Thông tư 43) cho cơ quan thẩm định, phê duyệt báo cáo đánh giá tác động môi trường, xác nhận kế hoạch bảo vệ môi trường (Khoản 1 Điều 21 Thông tư 43).

Bạn có thể xem mẫu báo cáo giám sát môi trường mới nhất tại đây:

Tư Vấn Chứng Chỉ ISO

Tư Vấn Hợp Chuẩn Hợp Quy

 Dịch vụ khác

Xin Giấp phép

Tư vấn VIETGAP