Bộ Nông nghiệp đang lấy ý kiến cho dự thảo nghị định liên quan đến sản xuất nông nghiệp hữu cơ (NNHC) tại Việt Nam. Tuy nhiên, nhiều ý kiến cho rằng, Việt Nam nên chú tâm vào sản xuất nông nghiệp theo chuẩn an toàn, trước khi nghĩ đến làm NNHC…

nong nghiep huu co

Có như VietGAP?

Theo lý giải trong dự thảo, nông sản hữu cơ đang trở thành mặt hàng mà Việt Nam có thể dễ dàng tiếp cận các chuỗi bán lẻ toàn cầu nhưng hiện nay, ngành này vẫn dưới dạng quy mô nhỏ lẻ với nhiều tiêu chí, tiêu chuẩn khác nhau. Vì vậy, một hành lang pháp lý (ra đời nghị định – PV), theo bộ Nông nghiệp, sẽ hỗ trợ thúc đẩy sản xuất NNHC đi vào quy củ, tạo ra các sản phẩm được quốc tế chấp nhận…

Tuy nhiên, nhắc đến NNHC, dù thế giới áp dụng từ lâu, còn Việt Nam mới nổi lên vài năm nay với một ít mô hình sản xuất khiêm tốn. Do làm hữu cơ, phải vượt lên trên mô hình nông nghiệp sản xuất theo tiêu chuẩn. Các yếu tố đầu vào phải “sạch” gần như tuyệt đối, trong khi Việt Nam lại không đáp ứng được. Cũng vì lý do này, nên trên thế giới, ít có nước nào dám phổ cập sản xuất hữu cơ. Vậy, liệu chúng ta có làm được rộng rãi mộ hình NNHC? Sẽ rất khó.

Trên lý thuyết, sản xuất hữu cơ là con đường thoát thân cho nông sản Việt Nam, nhưng để “phổ cập” nó thông qua một nghị định, giao việc quản lý, cấp giấy chứng nhận cho các sở nông nghiệp địa phương, thì e rằng không ổn. Trước hết, nguyên tắc muốn làm NNHC thì yếu tố đầu vào phải sạch, trong khi như đã nói, nhiều thập kỷ nay, môi trường đất, nước phục vụ sản xuất nông nghiệp ở Việt Nam đã bị ô nhiễm nặng. Mỗi năm, chúng ta vẫn vô tư xài hàng trăm ngàn