Thứ Năm, Tháng Sáu 8, 2023
Home Tin tức Lợi ích khi áp dụng VietGAP

Lợi ích khi áp dụng VietGAP

VietGAP là sự lựa chọn thông minh của các nhà sản xuất nhằm ngăn ngừa và hạn chế rủi ro từ các mối nguy cơ ô nhiễm ảnh hưởng đến sự an toàn, chất lượng sản phẩm, môi trường, sức khỏe, an toàn lao động và phúc lợi xã hội của người lao động trong sản xuất, thu hoạch và xử lý sau thu hoạch. Đó chính là những lợi ích khi áp dụng VietGAP vào trong trồng trọt, chăn nuôi, thủy sản,…

loi ich vietgap

Quyền lợi của nhà sản xuất khi đăng kí VietGAP

Thời hạn sử dụng chứng nhận VietGAP: hợp đồng dịch vụ giữa tổ chức chứng nhận và nhà sản xuất trong thời gian 3 năm.

Nhà sản xuất cùng một lúc có thể chứng nhận các sản phẩm khác nhau bởi các tổ chức chứng nhận khác nhau.

Được tuyệt đối giữ bí mật: VIETGAP và tổ chức chứng nhận được VIETGAP phê duyệt bảo mật tất cả các thông tin liên quan đến nhà sản xuất như chi tiết về sản phẩm quá trình, báo cáo đánh giá, tài liệu có liên quan (trừ trường hợp có yêu cầu pháp luật). Không thông tin nào được tiết lộ trừ khi có thỏa thuận bằng văn bản với nhà sản xuất.

Lợi ích khi đăng kí chứng nhận VietGAP

Về mặt đối ngoại

Là công bố chính thức về sự cam kết đảm bảo về an toàn chất lượng và liên tục cải tiến nhằm sẵn sàng đáp ứng nhu cầu ngày càng cao của khách hàng.

Nâng cao uy tín và khả năng cạnh tranh, tạo uy tín cho khách hàng trên thị trường.

Đáp ứng yêu cầu của khách hàng ở những thị trường khó tính.

Đáp ứng qui định của nhà nước và các nước dự định bán hàng trong hiện tại và tương lai về quản lý chất lượng.

Về mặt đối nội

Giúp nhà sản xuất phản ứng kịp thời hơn với các vấn đề trong sản xuất liên quan đến an toàn, vệ sinh thực phẩm thông qua việc kiểm soát sản xuất từ khâu làm đất cho đến khi thu hoạch.

Chi phí thấp, hiệu quả cao do giảm thiểu được chi phí đền bù khiếu kiện, tái chế sản phẩm “Chi phí phòng ngừa bao giờ cũng thấp hơn chi phí sửa chữa”.

Tư Vấn Chứng Chỉ ISO

Tư Vấn Hợp Chuẩn Hợp Quy

 Dịch vụ khác

Xin Giấp phép

Tư vấn VIETGAP