Thứ Ba, Tháng Năm 30, 2023
Home Tin tức Lý do và nguyên tắc khi thực hiện VietGAP

Lý do và nguyên tắc khi thực hiện VietGAP

Tại sao phải thực hiện theo tiêu chuẩn VietGAP hay  VietGAP là gì  và nguyên tắc thực hiện VietGAP như thế nào? Tất cả là các câu hỏi mà nhiều nhà sản xuất đều muốn biết. Sau đây bài viết của chúng tôi sẽ giải đáp tất cả các thắc mắc của bạn.

vietgap la gi

Tại sao phải thực hiện VietGAP

Sản xuất nông nghiệp hiện nay trên thế giới cũng như ở Việt nam đang phải đối mặt với những thách thức lớn cần phải giải quyết nhằm phát triển bền vững.

  • Đó là thách thức và mâu thuẫn giữa phát triển sản xuất nông nghiệp và thị trường với  bảo vệ môi trường và đa dạng sinh học
  • Đó là thách thức và mâu thuẫn giữa phát triển sản xuất nông nghiệp với đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm
  • Đó là thách thức và mâu thuẫn giữa phát triển sản xuất nông nghiệp với lợi ích và phúc lợi của người lao động.
  • Đó là thách thức và mâu thuẫn giữa phát triển sản xuất nông nghiệp với sức khỏe cộng đồng.
  • Đó là mâu thuẫn giữa sản xuất và tiêu dùng, giữa số lượng và chất lượng.
  • Đó là mâu thuẫn giữa lợi ích người sản xuất và người tiêu dùng.
  • Đó là mâu thuẫn giữa phát triển trước mắt và lâu dài.
  • Đó là sự cạnh tranh ngày càng khốc liệt trong cơ chế thị trường và hội nhập

Những thách thức trên đòi hỏi các quốc gia, các nhà quản lý, các nhà khoa học, nhà sản xuất và người tiêu dùng phải nghiên cứu xây dựng và lựa chon những con đường phát triển phù hợp, những phương thức sản xuất, những công nghệ mới, hiệu quả đồng thời đảm bảo hài hoà các lợi ích. Tiêu chuẩn sản xuất thực hành nông nghiệp tốt GAP ra đời là nhằm đáp ứng yêu cầu đó đảm bảo cho nông nhiệp phát triển bền vững, đảm bảo lợi ích của cả người sản xuất và tiêu dùng, lợi ích của xã hội, sức khoẻ cộng đồng và môi trường. Từ những năm 90 xuất hiện EUROGAP ở Châu âu, sau đó là GLOBALGAP toàn cầu, ASEANGAP và năm 2008 Việt nam ban hành VIETGAP tại QĐ 379/QĐ-BNN ngày 28-12008 và Quy chế chứng nhận VIETGAP tại QĐ số 84/2008/QĐ-BNN ngày 28-7-2008 của BộNN&PTNT.

Nguyên tắc VietGAP

Quản lý: quản lý dịch hại-IPM, quản lý sản xuất, quản lý đồng ruộng-ICM.

Hệ thống: các biện pháp, cả quá trình sản xuất và chế biến, tiêu thụ

Khoa học: các tiến bộ kỹ thuật, biện pháp được sắp xếp khoa học.

Thực tiễn: phù hợp từng điều kiện cụ thể của sản xuất và cây trồng.

Khả năng truy tìm xuất sứ

Minh bạch: ghi chép nhật ký sản xuất, công bố chất lượng sản phẩm, thương hiệu.

Pháp lý:chứng nhận…

Tư Vấn Chứng Chỉ ISO

Tư Vấn Hợp Chuẩn Hợp Quy

 Dịch vụ khác

Xin Giấp phép

Tư vấn VIETGAP