Thứ Hai, Tháng Chín 25, 2023
Home Tin tức Một vài lưu ý về chứng nhận nhãn xanh

Một vài lưu ý về chứng nhận nhãn xanh

Khi tìm hiểu và thực hiện chứng nhận nhãn xanh, bạn nên lư ý một vài thông tin sau

Căn cứ pháp lý: Thông tư 41/2013/TT-BTNMT

nhan xanh la gi

Doanh nghiệp lựa chọn một trong các hình thức gắn Nhãn xanh lên sản phẩm hoặc bao bì của sản phẩm được chứng nhận Nhãn xanh như sau:

 • – Dán;
 • – Vẽ;
 • – Đính;
 • – Khắc;
 • – In.

Vị trí gắn Nhãn xanh do doanh nghiệp tự thiết kế, quyết định và dễ nhìn thấy nhưng không gây ảnh hưởng đến thông tin ghi trên nhãn hàng hóa theo quy định của pháp luật. Kích thước và màu sắc của Nhãn xanh Việt Nam được gắn cho sản phẩm theo mẫu tại Phụ lục 4 ban hành kèm theo Thông tư 41/2013/TT-BTNMT.

Doanh nghiệp không được gắn Nhãn xanh trong những trường hợp sau:

 • – Quyết định chứng nhận Nhãn xanh Việt Nam hết hiệu lực.
 • – In sai mẫu Nhãn xanh Việt Nam;
 • – Gắn Nhãn xanh cho sản phẩm không phải là sản phẩm đã đăng ký và được cấp Quyết định chứng nhận Nhãn xanh Việt Nam.

Một số lưu ý khác về Nhãn xanh:

 • 1. Gắn Nhãn xanh là hoạt động tự nguyện của doanh nghiệp, không thuộc phạm vi điều chỉnh của pháp luật về ghi nhãn hàng hóa.
 • 2. Quyết định chứng nhận Nhãn xanh Việt Nam có thời hạn là ba (03) năm kể từ ngày cấp.
 • 3. Mã số sản phẩm được chứng nhận Nhãn xanh Việt Nam theo số của Quyết định Chứng nhận sản phẩm đạt tiêu chí Nhãn xanh Việt Nam kèm theo năm được cấp.
 • 4. Định kỳ một năm một lần, doanh nghiệp được cấp Quyết định chứng nhận Nhãn xanh Việt Nam, có trách nhiệm lập báo cáo số lượng sản phẩm đã sản xuất, kinh doanh được gắn Nhãn xanh Việt Nam về Tổng cục Môi trường để tổng hợp.
 • 5. Doanh nghiệp bị thu hồi Quyết định chứng nhận Nhãn xanh Việt Nam khi vi phạm một trong các trường hợp sau:
 • – Doanh nghiệp vi phạm quy định trong việc lập các báo cáo đánh giá;
 • – Doanh nghiệp vi phạm tiêu chí Nhãn xanh Việt Nam;
 • Doanh nghiệp không được xem xét cấp chứng nhận Nhãn xanh Việt Nam trong thời hạn hai (02) năm kể từ ngày Quyết định thu hồi có hiệu lực.

Theo thuvienphapluat.vn

Tư Vấn Chứng Chỉ ISO

Tư Vấn Hợp Chuẩn Hợp Quy

 Dịch vụ khác

Xin Giấp phép

Tư vấn VIETGAP