Home Tin tức Nghị định số 108/2017/NĐ-CP – Nghị định mới Về quản lý phân...

Nghị định số 108/2017/NĐ-CP – Nghị định mới Về quản lý phân bón

374

Nghị định số 108/2017/NĐ-CP Về quản lý phân bón được ban hành ngày 20/9/2017 chính thức thay thế cho Nghị định 202/2013/NĐ-CP về quản lý phân bón

nghi-dinh

Đây là kết quả sau hơn 4 tháng góp ý và hội thảo lấy ý kiến về việc sửa đổi Nghị định 202/2013/NĐ-CP về quản lý phân bón của Chính phủ

Nghị định 108/2017/NĐ-CP này quy định quản lý nhà nước về phân bón bao gồm: Công nhận phân bón; khảo nghiệm phân bón; sản xuất phân bón; buôn bán phân bón; xuất khẩu phân bón; nhập khu phân bón; quản lý chất lượng phân bón; ghi nhãn; quảng cáo, hội thảo và sử dụng phân bón ở Việt Nam.

Phân bón hữu cơ truyền thống do các tổ chức, cá nhân sản xuất đ sử dụng không vì mục đích thương mại không thuộc phạm vi điu chỉnh của Nghị định này.

Nghị định số 108/2017/NĐ-CP áp dụng với những cá nhân, tổ chức trong nước và cá nhân, tổ chức nước ngoài có hoạt động liên quan đến lĩnh vực phân bón tại Việt Nam

Cụ thể, chi tiết Nghị định số 108/2017/NĐ-CP bạn xem và tải về tại đây: 108.signed