Thứ Ba, Tháng Sáu 6, 2023
Home Tin tức Nghị định 37/2016/NĐ-CP về một số điều của luật an toàn, vệ...

Nghị định 37/2016/NĐ-CP về một số điều của luật an toàn, vệ sinh lao động

Nghị định 37/2016/NĐ-CP quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành bảo hiểm tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp bắt buộc ban hành ngày 15 tháng 5 năm 2016 và chính thức có hiệu lực ngày 01/07/2016.

Theo đó, Nghị định 37/2016/NĐ-CP sẽ QUY ĐỊNH CHI TIẾT VÀ HƯỚNG DẪN THI HÀNH MỘT SỐ ĐIỀU CỦA LUẬT AN TOÀN, VỆ SINH LAO ĐỘNG VỀ BẢO HIỂM TAI NẠN LAO ĐỘNG, BỆNH NGHỀ NGHIỆP BẮT BUỘC

 Nghị định 37/2016/NĐ-CP sẽ quy định một số điều về:

  • QUỸ BẢO HIỂM TAI NẠN LAO ĐỘNG, BỆNH NGHỀ NGHIỆP VÀ MỘT SỐ CHẾ ĐỘ KHI BỊ TAI NẠN LAO ĐỘNG, BỆNH NGHỀ NGHIỆP
  • HỖ TRỢ ĐÀO TẠO CHUYỂN ĐỔI NGHỀ NGHIỆP CHO NGƯỜI LAO ĐỘNG BỊ TAI NẠN LAO ĐỘNG, BỆNH NGHỀ NGHIỆP
  • ĐIỀU KIỆN, MỨC, HỒ SƠ VÀ TRÌNH TỰ HỖ TRỢ KHÁM BỆNH, CHỮA BỆNH NGHỀ NGHIỆP, HUẤN LUYỆN AN TOÀN, VỆ SINH LAO ĐỘNG VÀ PHỤC HỒI CHỨC NĂNG LAO ĐỘNG
  • QUYỀN, TRÁCH NHIỆM CỦA NGƯỜI LAO ĐỘNG, NGƯỜI SỬ DỤNG LAO ĐỘNG VÀ CÁC CƠ QUAN, TỔ CHỨC

Và có một số điểm cần lưu ý như:

  • Người đang hưởng chế độ trợ cấp tai nạn lao động, bệnh nghnghiệp; người bị tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp Điều trị xong, ra viện trước ngày 01 tháng 7 năm 2016 thì vẫn thực hiện theo quy định của Luật bảo hiểm xã hội năm 2014 và các văn bản quy định chi Tiết, hướng dẫn thi hành chế độ tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp ban hành trước ngày 01 tháng 01 năm 2016.
  • Thời gian đóng bảo hiểm xã hội từ ngày 30 tháng 6 năm 2016 trở về trước được tính là thời gian tham gia bảo hiểm tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp theo quy định tại Nghị định này, trừ đối tượng chỉ tham gia vào quỹ hưu trí và tử tuất theo quy định của pháp luật về bảo hiểm xã hội.
  • Người làm việc theo hợp đồng lao động có thời hạn từ đủ 01 tháng đến dưới 03 tháng được áp dụng từ ngày 01 tháng 01 năm 2018.

Cụ thể, VIETPAT xin cung cấp bản đầy đủ của  Nghị định 37/2016/NĐ-CP cho mọi người cùng tham khảo như sau:

 

VIETPAT là đơn vị chuyên cung cấp dịch vụ tư vấn khóa học chứng chỉ an toàn vệ sinh lao động, ngoài ra còn cung cấp các dịch vụ tư vấn công bố hợp quy, công bố chất lượng các sản phẩm trên toàn quốc, chứng nhận iso 9001,… hãy liên hệ ngay để được hỗ trợ tư vấn ngay hôm nay. Địa chỉ:

Tư Vấn Chứng Chỉ ISO

Tư Vấn Hợp Chuẩn Hợp Quy

 Dịch vụ khác

Xin Giấp phép

Tư vấn VIETGAP