Thứ Năm, Tháng Sáu 8, 2023
Home Tin tức Nghị định 39/2016/NĐ-CP về an toàn, vệ sinh lao động

Nghị định 39/2016/NĐ-CP về an toàn, vệ sinh lao động

Nghị định 39/2016/NĐ-CP quy định chi tiết một số điều của Luật an toàn, vệ sinh lao động 2015 vào được Chính phủ ban hành vào Ngày 15/5/2016 vừa qua.

Theo đó, từ ngày 01/7/2016 Nghị định 39/2016/NĐ-CP chính thức có hiệu lực và quy định chi tiết một số điều của Luật An toàn, vệ sinh lao động 2015 về:

  • – Kiểm soát các yếu tố nguy hiểm, yếu tố có hại tại nơi làm việc;
  • – Khai báo, điều tra, thống kê và báo cáo tai nạn lao động, sự cố kỹ thuật gây mất an toàn, vệ sinh lao động và sự cố kỹ thuật gây mất an toàn, vệ sinh lao động nghiêm trọng.
  • – An toàn, vệ sinh lao động đối với một số lao động đặc thù.
  • – An toàn, vệ sinh lao động đối với cơ sở sản xuất, kinh doanh.
  • – Quản lý nhà nước về an toàn, vệ sinh lao động.

Đồng thời Nghị định 39/2016/NĐ-CP bãi bỏ các quy định sau đây:

  • Từ Điều 9 đến Điều 14 của Nghị định 45/2013/NĐ-CP hướng dẫn Bộ luật lao động 2012 về thời giờ làm việc, thời giờ nghỉ ngơi và an toàn lao động, vệ sinh lao động.
  • Điểm a, b, c Khoản 6 Điều 34 của Nghị định 59/2015/NĐ-CP về quản lý dự án đầu tư xây dựng.

VIETPAT xin cung cấp bản đầy đủ của văn bản quy phạm pháp luật Nghị định 39/2016/NĐ-CP cho mọi người cùng tham khảo như sau:

 

Tư Vấn Chứng Chỉ ISO

Tư Vấn Hợp Chuẩn Hợp Quy

 Dịch vụ khác

Xin Giấp phép

Tư vấn VIETGAP