Thứ Ba, Tháng Năm 30, 2023
Home Tin tức Nghị định 84/2019/NĐ-CP quy định về quản lý phân bón

Nghị định 84/2019/NĐ-CP quy định về quản lý phân bón

Ngày 14/11/2019, Chính phủ ban hành Nghị định 84/2019/NĐ-CP quy định về quản lý phân bón.

nghi-dinh

Nghị định này quy định chi tiết khoản 5 Điều 36, khoản 4 Điều 37, khoản 3 Điều 38, khoản 2 Điều 40, khoản 4 Điều 41, khoản 3 Điều 42, khoản 3 Điều 44, khoản 4 Điều 45, khoản 4 Điều 46 và khoản 2 Điều 49 về quản lý phân bón của Luật Trồng trọt.

Theo đó, tổ chức khảo nghiệm phân bón phải có số lượng nhân lực thực hiện khảo nghiệm, cụ thể: Ngoài người trực tiếp phụ trách khảo nghiệm phải có 05 nhân lực chính thức thực hiện khảo nghiệm (Bao gồm viên chức ký hợp đồng lao động không xác định thời hạn hoặc xác định thời hạn từ 12 tháng trở lên).

Tổ chức khảo nghiệm phân bón bị thu hồi Quyết định công nhận tổ chức khảo nghiệm phân bón trong trường hợp: Giả mạo, cấp khống số liệu báo cáo kết quả khảo nghiệm phân bón; Tẩy xóa, sửa chữa, làm sai lệch nội dung quyết định đã được cấp; Không có hành động khắc phục khi có kết luận của cơ quan có thẩm quyền về việc tổ chức không đáp ứng đủ điều kiện theo quy định của pháp luật.

Cơ quan có thẩm quyền quyết định thu hồi Quyết định công nhận tổ chức khảo nghiệm phân bón và đăng tải lên Cổng thông tin điện tử trong vòng 10 ngày, kể từ ngày tiếp nhận thông tin vi phạm. Tổ chức bị thu hồi Quyết định công nhận tổ chức khảo nghiệm phân bón được xem xét tiếp nhận lại hồ sơ đề nghị cấp quyết định công nhận sau 24 tháng, từ ngày có quyết định thu hồi.

Nghị định có hiệu lực từ ngày 01/01/2020.

Nghị định này:

– Làm hết hiệu lực Nghị định 108/2017/NĐ-CP; Thông tư 17/2009/TT-BNN; Thông tư 43/2009/TT-BNNPTNT; Thông tư 62/2009/TT-BNNPTNT; Thông tư 85/2009/TT-BNNPTNT…

– Làm hết hiệu lực một phần Thông tư 49/2010/TT-BNNPTNT; Thông tư 65/2010/TT-BNNPTNT; Thông tư 70/2010/TT-BNNPTNT.

Xem chi tiết Nghị định 84/2019/NĐ-CP và tải về tại đây:

Tư Vấn Chứng Chỉ ISO

Tư Vấn Hợp Chuẩn Hợp Quy

 Dịch vụ khác

Xin Giấp phép

Tư vấn VIETGAP