Thứ Hai, Tháng Sáu 7, 2021
Home Tin tức Nghị định 87/2016/NĐ-CP Quy định điều kiện KD mũ bảo hiểm

Nghị định 87/2016/NĐ-CP Quy định điều kiện KD mũ bảo hiểm

Vào ngày 01 tháng 7 năm 2016, Chính Phủ đã ban hành Nghị định số 87/2016/NĐ-CP  : Quy định về điều kiện kinh doanh mũ bảo hiểm cho người đi mô tô, xe máy. Theo đó khi sản xuất kinh doanh nhập khẩu và phân phối mũ bảo hiểm cần đáp ứng các yêu cầu như sau:

Điều kiện KD mũ bảo hiểm (1)

Điều kiện sản xuất mũ bảo hiểm cho người đi mô tô, xe máy

 • Là doanh nghiệp được thành lập theo quy định của pháp luật.
 • Có hệ thống quản lý chất lượng được xây dựng theo tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001 hoặc tiêu chuẩn quốc tế ISO 9001.
 • Có ít nhất 01 nhân viên kỹ thuật có trình độ trung cấp hoặc cao đẳng chuyên ngành khoa học, kỹ thuật trở lên và được ký hợp đồng lao động từ 12 tháng trở lên hoặc không xác định thời hạn.
 • Cơ sở vật chất, kỹ thuật gồm nhà xưởng, trang thiết bị sản xuất, trang thiết bị kiểm tra chất lượng được xây dựng và đảm bảo đáp ứng các yêu cầu về quy chuẩn, tiêu chuẩn kỹ thuật.

Điều kiện đối với đơn vị nhập khẩu mũ bảo hiểm:

 • Là doanh nghiệp được thành lập theo quy định của pháp luật.
 • Phải thực hiện các biện pháp quản lý chất lượng theo quy chuẩn kỹ thuật quốc gia đối với mũ bảo hiểm nhập khẩu trước khi thông quan.( chứng nhận hơp quy mũ bảo hiểm)

Điều kiện phân phối mũ bảo hiểm

 • Là doanh nghiệp được thành lập theo quy định của pháp luật; là hộ kinh doanh, hộ gia đình đã đăng ký hộ kinh doanh theo quy định của Chính phủ về đăng ký doanh nghiệp.
 • Các đại lý, cửa hàng bán lẻ mũ bảo hiểm:
  • Phải có địa điểm cụ thể và địa chỉ rõ ràng;
  • Phải có biển hiệu ghi rõ đại lý hoặc cửa hàng bán lẻ mũ bảo hiểm cho người đi mô tô, xe máy, được gắn hoặc treo tại vị trí mặt trước bên ngoài của Đại lý hoặc Cửa hàng ở vị trí dễ quan sát

Nghị định  87/2016/NĐ-CP có hiệu lực thi hành từ ngày 01 tháng 7 năm 2016. Và trong vòng 12 tháng, các doanh nghiệp đang thực hiện hoạt động sản xuất mũ bảo hiểm phải rà soát các điều kiện và hoàn thành thủ tục để được cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện sản xuất mũ bảo hiểm; còn đối với các doanh nghiệp đang thực hiện hoạt động nhập khẩu mũ bảo hiểm; doanh nghiệp, hộ kinh doanh, hộ gia đình đang thực hiện hoạt động phân phối mũ bảo hiểm phải rà soát các điều kiện để thực hiện theo quy định trong thời hạn 06 tháng

Cụ thể, VIETPAT xin cung cấp bản đầy đủ của văn bản quy phạm pháp luật Nghị định 87/2016/NĐ-CP cho mọi người cùng tham khảo như sau:

 

Tư Vấn Chứng Chỉ ISO

Tư Vấn Hợp Chuẩn Hợp Quy

 Dịch vụ khác

Xin Giấp phép

Tư vấn VIETGAP