Thứ Năm, Tháng Sáu 1, 2023
Home Tin tức Nghị định số 44/2016/NĐ-CP của Chính phủ ngày 15/05/2016 có hiệu...

Nghị định số 44/2016/NĐ-CP của Chính phủ ngày 15/05/2016 có hiệu lực ngày 1/7/2016

Ngày 15/05/2016 vừa qua đã ban hành Nghị định số 44/2016/NĐ-CP của Chính phủ Quy định chi tiết một số điều của Luật an toàn, về sinh lao động về hoạt động kiểm định kỹ thuật an toàn lao động, huấn luyện an toàn, vệ sinh lao động và quan trắc môi trường lao động.

Nghị định này áp dụng cho các đối tượng:

 1. Người sử dụng lao động, người lao động theo quy định tại Điều 2 Luật an toàn, vệ sinh lao động.
 2. Đơn vị sự nghiệp, doanh nghiệp và các tổ chức, cá nhân khác có liên quan đến hoạt động kiểm định kỹ thuật an toàn lao động; huấn luyện an toàn, vệ sinh lao động và quan trắc môi trường lao động.

Theo đó, việc hỗ trợ huấn luyện người lao động (NLĐ) làm công việc có yêu cầu nghiêm ngặt về ATVSLĐ được hướng dẫn như sau:

 • Đối tượng được ưu tiên hỗ trợ: NLĐ thuộc hộ nghèo, cận nghèo, mới thoát nghèo, hộ đồng bào dân tộc thiểu số, người có công với cách mạng và thân nhân chủ yếu của người có công với cách mạng làm việc không theo hợp đồng lao động công việc có yêu cầu nghiêm ngặt về ATVSLĐ.
 • Nguyên tắc hỗ trợ:
  • Hỗ trợ chi phí huấn luyện 01 lần đối với 01 công việc có yêu cầu nghiêm ngặt về ATVSLĐ;
  • Tham gia đầy đủ chương trình huấn luyện và sát hạch đạt yêu cầu, được cấp Thẻ an toàn;
  • Hỗ trợ trực tiếp cho NLĐ hoặc thông qua Tổ chức huấn luyện ATVSLĐ
 • Mức hỗ trợ: theo chi phí thực tế của khóa huấn luyện ATVSLĐ nhưng không quá 50% mức lương cơ sở/người/khóa huấn luyện tại thời điểm huấn luyện

và có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01 tháng 7 năm 2016.

Cụ thể, VIETPAT xin cung cấp bản đầy đủ của  Nghị định 44/2016/NĐ-CP cho mọi người cùng tham khảo như sau:

VIETPAT là đơn vị chuyên cung cấp dịch vụ tư vấn khóa học chứng chỉ an toàn vệ sinh lao động, ngoài ra còn cung cấp các dịch vụ tư vấn công bố hợp quy, công bố chất lượng các sản phẩm trên toàn quốc, chứng nhận iso 9001,… hãy liên hệ ngay để được hỗ trợ tư vấn ngay hôm nay. Địa chỉ:

 

Tư Vấn Chứng Chỉ ISO

Tư Vấn Hợp Chuẩn Hợp Quy

 Dịch vụ khác

Xin Giấp phép

Tư vấn VIETGAP