Thứ Bảy, Tháng Sáu 3, 2023
Home Tin tức Nguyên tắc công bố hợp chuẩn hợp quy

Nguyên tắc công bố hợp chuẩn hợp quy

Công bố hợp chuẩn hợp quy dựa trên nhiều nguyên tắc. Cùng tìm hiểu để biết những nguyên tắc công bố hợp chuẩn hợp quy là gì? Yếu tố nào là bắt buộc phải thực hiện trong quá trình kinh doanh, sản xuất.

nguyen tac hop quy thuc pham

Nguyên tắc công bố hợp chuẩn

Đối tượng công bố hợp chuẩn phải là sản phẩm, hàng hóa, dịch vụ, quá trình, môi trường được quy định trong tiêu chuẩn tương ứng. Đây là hoạt động tự nguyện, không có tính chất bắt buộc.

Việc công bố phù hợp tiêu chuẩn tương ứng dựa trên:

  • Kết quả chứng nhận hợp chuẩn do tổ chức chứng nhận đã đăng ký thực hiện hoặc
  • Kết quả tự đánh giá sự phù hợp của tổ chức, cá nhân công bố hợp chuẩn.

Việc thử nghiệm đánh giá hợp chuẩn phải được thực hiện tại tổ chức thử nghiệm đã đăng ký.

Nguyên tắc công bố hợp quy

Đối tượng được công bố hợp quy là sản phẩm, hàng hóa, dịch vụ, quá trình, môi trường được quy định trong quy chuẩn kỹ thuật quốc gia do cơ quan nhà nước có thẩm quyền. Đây là hoạt động mang tính chất bắt buộc.

Việc công bố phù hợp quy chuẩn kỹ thuật dựa trên một trong hai trường hợp sau:

  • Kết quả chứng nhận hợp quy theo quy định tại quy chuẩn kỹ thuật tương ứng và do tổ chức chứng nhận được chỉ định thực hiện.
  • Kết quả tự đánh giá phải phù hợp với các tổ chức, cá nhân công bố hợp quy.

Việc thử nghiệm đánh giá hợp quy được thực hiện tại tổ chức thử nghiệm đã đăng ký.

Tổ chức, cá nhân phải thực hiện việc đăng ký bản công bố hợp quy tại cơ quan chuyên ngành tương ứng và dấu hợp quy chỉ được sử dụng khi sản phẩm, hàng hóa đó đã thực hiện đầy đủ các biện pháp quản lý theo quy định tại các quy chuẩn kỹ thuật tương ứng.

Tư Vấn Chứng Chỉ ISO

Tư Vấn Hợp Chuẩn Hợp Quy

 Dịch vụ khác

Xin Giấp phép

Tư vấn VIETGAP