Home Tin tức Nguyên tắc quản lý chất lượng theo ISO là gì?

Nguyên tắc quản lý chất lượng theo ISO là gì?

774

ISO (International Organization for Standardization) là Tổ chức tiêu chuẩn hoá quốc tế. Được thành lập vào năm 1947, hiện nay có trên 150 quốc gia thành viên. Việt Nam gia nhập vào ISO năm 1977, là thành viên thứ 77 của tổ chức này.

iso

Tại sao tổ chức nên áp dụng hệ thống ISO?

Để giữ khách hàng và làm khách hàng thỏa mãn thì sản phẩm (dịch vụ) mà tổ chức bạn cung cấp phải đáp ứng yêu cầu của khách hàng.

Nguyên tắc quản lý chất lượng theo ISO là gì?

 • Hướng về khách hàng : Tổ chức phụ thuộc vào khách hàng, do đó tổ chức phải thấu hiểu nhu cầu hiện tại và tương lai của khách hàng, phải đáp ứng yêu cầu của khách hàng và nổ lực đáp ứng vượt mong đợi của khách hàng.
 • Tính lãnh đạo : Người lãnh đạo thiết lập sự thống nhất về mục đích và hướng đi của tổ chức. Họ tạo ra và duy trì môi trường nội bộ, trong đó mọi người đều có thể huy động đầy đủ để đạt được mục tiêu của tổ chức.
 • Sự tham gia của mọi thành viên : Con người là yếu tố quan trọng nhất ảnh hưởng đến quá trình hình thành chất lượng. Do đó cần: Tạo ra môi trường làm việc thuận lợi. Xây dựng chính sách động viên, khen thưởng kịp thời. Đào tạo và phát triển nguồn nhân lực. Phát hiện, phát huy tính sáng tạo của mọi thành viên.
 • Tiếp cận theo quá trình : Kết quả mong muốn sẽ đạt được một cách hiệu quả khi các nguồn lực và các hoạt động liên quan được quản lý như một quá trình.
 • Tiếp cận theo hệ thống để quản lý : Việc xác định, nhận thức và quản lý các quá trình có quan hệ với nhau như một hệ thống, đóng góp vào hiệu quả, hiệu lực của tổ chức để đạt được các mục tiêu.
 • Cải tiến liên tục : Cải tiến liên tục là mục tiêu của tất cả các tổ chức.  Để thực hiện cải tiến liên tục, cần thực hiện các bước sau: + Xác định các quá trình cải tiến.+ Phân tích, hoạch định giải pháp.+ Tổ chức thực hiện giải pháp. + Đo lường kết quả thực hiện.+ Đánh giá kết quả.
 • Quyết định dựa trên sự kiện : Thông tin, dữ liệu đầy đủ, chính xác, kịp thời và có khả năng lượng hoá được sẽ phản ánh bản chất sự việc. Phân tích thông tin, dữ liệu khoa học giúp lãnh đạo đưa ra các quyết định đúng.
 • Quan hệ hợp tác cùng có lợi với nhà cung cấp : Tổ chức và nhà cung cấp phụ thuộc lẫn nhau và mối quan hệ cùng có lợi sẽ nâng cao năng lực của cả hai bên để tạo ra giá trị.

Khi áp dụng chứng nhận ISO các doanh nghiệp có thể đạt được những lợi ích gì?

 • Nâng cao uy tín và khả năng cạnh tranh trên thị trường trong nước và quốc tế
 • Tăng cường hiệu suất nội bộ để thực hiện những tiêu chuẩn bắt buộc và tiêu chuẩn quốc tế về môi trường
 • Tăng lợi nhuận nhờ sử dụng hợp lý các nguồn lực và giảm chi phí khắc phục sự cố môi trường
 • Cải thiện mối quan hệ với cộng đồng dân cư và các cơ quan hữu quan; tăng cường sức khỏe nhân viên thúc đẩy nề nếp làm việc tốt
 • Cải tiến việc kiểm soát các quá trình chủ yếu, nâng cao chất lượng sản phẩm.

Trên đây là thông tin tham khảo về Nguyên tắc quản lý chất lượng theo ISO là gì? còn nếu quý khách có nhu cầu hay thắc mắc gì về những loại ISO như chứng nhận ISO 14001chứng nhận iso 9001chứng nhận ISO 22000 thì quý khách vui lòng liên hệ ngay cho VIETPAT của chúng tôi để được tư vấn sớm và hoàn toàn miễn phí.