Thứ Bảy, Tháng Hai 4, 2023
Home Tin tức Nguyên tắc xây dựng kế hoạch kiểm toán năm của KTNN

Nguyên tắc xây dựng kế hoạch kiểm toán năm của KTNN

Vừa qua, Tổng Kiểm toán nhà nước đã ký Quyết định 03/2017/QĐ-KTNN về Quy định lập, thẩm định và ban hành kế hoạch kiểm toán năm của Kiểm toán nhà nước.

kiem-toan

Theo đó, việc xây dựng kế hoạch kiểm toán năm phải bảo đảm các nguyên tắc sau:

– Đảm bảo tính độc lập của Kiểm toán nhà nước theo Hiến pháp, Luật Kiểm toán nhà nước và các văn bản liên quan.

– Đảm bảo tính khách quan, minh bạch, tập hợp được trí tuệ của tập thể công chức, kiểm toán viên trong đơn vị.

– Để đảm bảo tính hệ thống, toàn diện và khả thi, kế hoạch kiểm toán năm phải được xây dựng :

+ Phù hợp với quỹ thời gian, nguồn nhân lực và điều kiện về cơ sở vật chất của Kiểm toán nhà nước;

+ Cân đối và phù hợp với kế hoạch công tác khác;

+ Dự phòng quỹ thời gian và nhân lực thích hợp để thực hiện các nhiệm vụ đột xuất;

– Đảm bảo nguyên tắc tập trung, dân chủ.

– Đảm bảo sự phối hợp tốt với các cơ quan trong hệ thống thanh tra, kiểm tra của Đảng và Nhà nước.

Quyết định 03/2017/QĐ-KTNN có hiệu lực từ ngày 05/5/2017 và thay thế Quyết định 08/2008/QĐ-KTNN .

Nguồn từ : thuvienphapluat.vn

Tư Vấn Chứng Chỉ ISO

Tư Vấn Hợp Chuẩn Hợp Quy

 Dịch vụ khác

Xin Giấp phép

Tư vấn VIETGAP