Thứ Ba, Tháng Chín 26, 2023
Home Tin tức Nhập phân bón về đóng gói có coi là hoạt động sản...

Nhập phân bón về đóng gói có coi là hoạt động sản xuất?

Công ty của bà Lê Thị Hậu (TPHCM) nhập khẩu phân bón dạng hàng xá trong container. Công ty thuê đơn vị khác đóng gói vào bao 50kg. Bà Hậu hỏi, hàng bên công ty bà nhập về, thuê đơn vị khác đóng vào bao thì có được gọi là sản xuất phân bón không?

phan bon chiu thue

Khi công ty nộp hồ sơ để xin công bố hợp quy thì sẽ ghi phương thức chứng nhận là phương thức 7 hay phương thức 5?

Cục Bảo vệ thực vật, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn trả lời vấn đề này như sau:

Khoản 5 Điều 2 Nghị định số 84/2019/NĐ-CP ngày 14/11/2019 của Chính phủ về quản lý phân bón quy định: “Sản xuất phân bón là việc thực hiện một, một số hoặc tất cả các hoạt động phối trộn, pha chế, nghiền, sàng, sơ chế, ủ, lên men, chiết xuất, tái chế, làm khô, làm ẩm, tạo hạt, đóng gói và hoạt động khác thông qua quá trình vật lý, hóa học hoặc sinh học để tạo ra sản phẩm phân bón”. Theo đó, hoạt động đóng gói phân bón là sản xuất phân bón.

Khoản 3 Điều 1 Nghị định số 74/2018/NĐ-CP ngày 15/5/2018 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 132/2008/NĐ-CP ngày 31/12/2008 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Chất lượng sản phẩm hàng hóa quy định: “Đối với sản phẩm, hàng hóa nhóm 2 nhập khẩu, việc kiểm tra Nhà nước về chất lượng hàng hóa được thực hiện thông qua việc xem xét hoạt động công bố hợp quy của người nhập khẩu”.

Đồng thời, Nghị định số 74/2018/NĐ-CP không quy định người nhập khẩu sản phẩm, hàng hóa nhóm 2 phải đăng ký bản công bố hợp quy tại cơ quan quản lý Nhà nước có thẩm quyền.

Quy định về chứng nhận hợp quy được quy định tại Mục 4.2 Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về chất lượng phân bón (QCVN 01-189:2019/BNNPTNT) ban hành kèm theo Thông tư số 09/2019/TT-BNNPTNT ngày 27/8/2019 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn.

Theo đó, việc chứng nhận hợp quy đối với phân bón được thực hiện theo phương thức 5 và phương thức 7. Đối với phân bón nhập khẩu, việc chứng nhận hợp quy được thực hiện theo phương thức 7 và chỉ có giá trị đối với lô phân bón được đánh giá.

Theo Chinhphu.vn

Tư Vấn Chứng Chỉ ISO

Tư Vấn Hợp Chuẩn Hợp Quy

 Dịch vụ khác

Xin Giấp phép

Tư vấn VIETGAP