Home Tin tức Những điều cần biết về chứng nhận ISO 14001

Những điều cần biết về chứng nhận ISO 14001

810

ISO 14001 được xây dựng nhằm tạo ra một hệ thống quản lý để giúp các tổ chức giảm bớt những tác động tiêu cực của mình tới môi trường.Và để đáp ứng đúng quy định và đảm bảo an toàn cho sản phẩm và chất lượng người tiêu dùng thì việc chứng nhận ISO 14001 là điều nên làm. Và sau đây chúng tôi sẽ giúp các bạn biết thêm một số thông tin về chứng nhận ISO 14001 hi vọng giúp ích cho bạn hơn trong việc tìm hiểu hệ thống quản lý này.

dieu can biet

Hiện nay có các bộ tiêu chuẩn nào của Việt Nam về hệ thống quản lý môi trường còn hiệu lực ?

Hiện có các Tiêu chuẩn Việt Nam về Hệ thống Quản lý Môi trường còn hiệu lực sau đây:

 • TCVN ISO 14001:2005 Hệ thống quản lý môi trường. Các yêu cầu và hướng dẫn sử dụng
 • TCVN ISO 14004:2005 Hệ thống quản lý môi trường. Hướng dẫn chung về nguyên tắc, hệ thống và kỹ thuật hỗ trợ
 • TCVN ISO 14010:1997 Hướng dẫn đánh giá môi trường. Nguyên tắc chung
 • TCVN ISO 14011:1997 Hướng dẫn đánh giá môi trường. Thủ tục đánh giá. Đánh giá hệ thống quản lý môi trường
 • TCVN ISO 14012:1997 Hướng dẫn đánh giá môi trường. Chuẩn cứ trình độ đối với chuyên gia đánh giá môi trường
 • TCVN ISO 14020:2000 Nhãn môi trường và công bố môi trường. Nguyên tắc chung
 • TCVN ISO 14021:2003 Nhãn môi trường và công bố về môi trường. Tự công bố về môi trường (ghi nhãn môi trường kiểu II)
 • TCVN ISO 14024:2005 Nhãn môi trường và công bố môi trường. Ghi nhãn môi trường kiểu 1. Nguyên tắc và thủ tục
 • TCVN ISO/TR 14025:2003 Nhãn môi trường và công bố môi trường. Công bố về môi trường kiểu III
 • TCVN ISO 14040:2000 Quản lý môi trường. Đánh giá chu trình sống của sản phẩm. Nguyên tắc và khuôn khổ
 • TCVN ISO 14041:2000 Quản lý môi trường. Đánh giá chu trình sống của sản phẩm. Xác định mục tiêu, phạm vi và phân tích kiểm kê
 • TCVN ISO 14050:2000 Quản lý môi trường. Từ vựng

Khi áp dụng Hệ thống Quản lý Chất lượng ISO 14000 các doanh nghiệp có thể đạt được những lợi ích gì?

Khi các doanh nghiệp áp dụng Hệ thống Quản lý Môi trường ISO 14000, các doanh nghiệp có thể

 • Nâng cao uy tín và khả năng cạnh tranh trên thị trường trong nước và quốc tế
 • Tăng cường hiệu suất nội bộ để thực hiện những tiêu chuẩn bắt buộc và tiêu chuẩn quốc tế về môi trường
 • Tăng lợi nhuận nhờ sử dụng hợp lý các nguồn lực và giảm chi phí khắc phục sự cố môi trường
 • Cải thiện mối quan hệ với cộng đồng dân cư và các cơ quan hữu quan; tăng cường sức khỏe nhân viên thúc đẩy nề nếp làm việc tốt
 • Cải tiến việc kiểm soát các quá trình chủ yếu, nâng cao chất lượng sản phẩm.

Khi áp dụng Hệ thống Quản lý Môi trường ISO 14000 cần phải làm theo các bước nào?

Bước 1: Chuẩn bị và Lập kế hoạch tiến hành dự án.

 • Thành lập ban chỉ đạo dự án – Bổ nhiệm đại diện lãnh đạo về môi trường (EMR)
 • Trang bị cho Ban chỉ đạo này các kiến thức cơ bản về môi trường và quản lý môi trường theo ISO 14001, mục đích của ISO 14001, lợi ích của việc thực hiện ISO 14001
 • Thực hiện đánh giá ban đầu về môi trường (IER)
 • Lập kế hoạch hành động
 • Xây dựng chính sách môi trường và cam kết của lãnh đạo, tuyên bố cam kết này với toàn thể cán bộ, nhân viên trong Công ty
 • Phân tích và xem xét những khía cạnh môi trường và những ảnh hưởng của chúng, so sánh với các điều khoản luật hiện hành và những yêu cầu khác có liên quan
 • Đặt ra những mục tiêu, chỉ tiêu và các chương trình quản lý môi trường

Bước 2: Xây dựng và lập văn bản hệ thống quản lý môi trường

 • Trang bị kiến thức chi tiết về các yêu cầu của tiêu chuẩn ISO 14001 cho nhóm thực hiện dự án và các cán bộ lãnh đạo
 • Xây dựng chương trình quản lý môi trường.
 • Lập kế hoạch cụ thể và phân công cán bộ chuyên trách từng phần công việc cụ thể cho việc xây dựng hệ thống
 • Tổ chức đào tạo về hệ thống tài liệu và kỹ năng viết văn bản- Xem xét và cung cấp đầu vào cho những quy trình bằng văn bản nhằm bao quát các khía cạnh môi trường, các ảnh hưởng và các nhân tố của hệ thống quản lý môi trường
 • Xây dựng Sổ tay quản lý môi trường

Bước 3: Thực hiện và theo dõi hệ thống quản lý môi trường

 • Đảm bảo về nhận thức và thông tin liên lạc cho mọi thành viên trong tổ chức để thực hiện hệ thống quản lý môi trường một cách hiệu quả
 • Sử dụng các kỹ thuật Năng suất xanh như các công cụ hỗ trợ nâng cao hiệu quả hoạt động môi trường
 • Theo dõi và kiểm tra việc thực hiện hệ thống quản lý môi trường, thực hiện các hành động cần thiết nhằm đảm bảo sự phù hợp với các yêu cầu của tiêu chuẩn, các chương trình về môi trường, các quy trình và Sổ tay quản lý môi trường

Bước 4: Đánh giá và Xem xét

 • Trang bị kiến thức về đánh giá nội bộ hệ thống quản lý môi trường cho lãnh đạo và các cán bộ chủ chốt của Công ty
 • Thiết lập hệ thống đánh giá nội bộ và hệ thống xem xét của lãnh đạo
 • Thực hiện chương trình đánh giá hệ thống quản lý môi trường nội bộ theo các yêu cầu của tiêu chuẩn ISO 14000
 • Báo cáo kết quả của đợt đánh giá trên lên lãnh đạo để xem xét, thực hiện các hành động khắc phục

Bước 5: Đánh giá, xem xét và chứng nhận hệ thống

 • Tổ chức tiến hành đánh giá trước chứng nhận để đảm bảo chất lượng của hệ thống
 • Lựa chọn cơ quan chứng nhận phù hợp và xin đăng ký chứng nhận
 • Chuẩn bị cho cơ quan chứng nhận tiến hành đánh giá hệ thống văn bản và đánh giá thực trạng của tổ chức
 • Xem xét kết quả đánh giá ban đầu của cơ quan chứng nhận và thi hành các biện pháp khắc phục đối với những điểm không phù hợp
 • Nhận chứng chỉ từ cơ quan chứng nhận

Bước 6: Duy trì chứng chỉ

 • Thực hiện đánh giá nội bộ
 • Thực hiện các hành động khắc phục.
 • Thực hiện đánh giá giám sát.
 • Tổ chức các kỳ họp xem xét của lãnh đạo.
 • Không ngừng cải tiến.

Trên đây là những thông tin giúp bạn tham khảo để biết thêm về những vấn đề khi chứng nhận ISO 14001, nếu quý khách có nhu cầu hay thắc mắc gì còn vướng bận gì về ISO 9001, ISO 14001 hay ISO 22000 cứ liên hệ ngay cho công ty VIETPAT của chúng tôi để được tư vấn hoàn toàn miễn phí và hỗ trợ tối đa nhất cho quý khách.