Thứ Năm, Tháng Ba 23, 2023
Home Tin tức Những điều cần biết về khóa học an toàn lao động, vệ...

Những điều cần biết về khóa học an toàn lao động, vệ sinh lao động

An toàn lao động và vệ sinh lao động là những chế định của luật lao động bao gồm những quy phạm pháp luật quy định việc đảm bảo an toàn lao động, vệ sinh lao động nhằm bảo vệ tính mạng, sức khỏe của người lao động, đồng thời duy trì tốt khả năng làm việc lâu dài của người lao động. Bởi vì sự đảm bảo cho chính người lao động của chúng ta cho nên việc đưa ra khóa học về chứng chỉ an toàn lao động, vệ sinh lao động này là một điều rất tốt và quan trọng. Hãy thực hiện đúng quy định nhà nước, sau đây là một số thông tin chúng tôi muốn chia sẻ cho mọi người biết về khóa học an toàn lao động, vệ sinh lao động là như thế nào.

an toan lao dong

Cơ sở pháp lý

 • Căn cứ Điều 150 của Bộ luật lao động ngày 18 tháng 6 năm 2012;
 • Căn cứ Nghị định số 45/2013/NĐ-CP ngày 10 tháng 5 năm 2013 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Bộ luật lao động về thời giờ làm việc, thời giờ nghỉ ngơi và an toàn lao động, vệ sinh lao động;
 • Căn cứ Nghị định số 106/2012/NĐ-CP ngày 20 tháng 12 năm 2012 của Chính phủ, quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội;
 • Theo đề nghị của Cục trưởng Cục An toàn lao động;
 • Bộ trưởng Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội ban hành Thông tư quy định về công tác huấn luyện an toàn lao động, vệ sinh lao động.

Ý nghĩa của việc quy định về an toàn lao động, vệ sinh lao động

Việc quy định vấn đề an toàn lao động và vệ sinh lao động thành một chế định trong luật lao động có ý nghĩa quan trọng trong thực tiễn.

 • Trước hết, nó biểu hiện sự quan tâm của nhà nước đối với vấn đề bảo đảm sức khỏe làm việc lâu dài cho người lao động.
 • Thứ hai, các quy định về đảm bảo an toàn lao động và vệ sinh lao động trong doanh nghiệp phản ánh nghĩa vụ của người sử dụng lao động đối với người lao động trong vấn đề bảo đảm sức khỏe cho người lao động. Ví dụ : việc trang bị các phương tiện che chắn trong điều kiện có tiếng ồn, bụi…
 • Thứ ba, nó nhằm đảm bảo các điều kiện vật chất và tinh thần cho người lao động thực hiện tốt nghĩa vụ lao động. Cụ thể, việc tuân theo các quy định về an toàn lao động và vệ sinh lao động đòi hỏi người sử dụng lao động trong quá trình sử dụng lao động phải đảm bảo các điều kiện này (Ví dụ: trang bị đồ bảo hộ lao động, thực hiện các chế độ phụ cấp…)

Đối tượng áp dụng chế độ ATLĐ và VSLĐ: Các quy định về an toàn lao động, vệ sinh lao động được áp dụng đối với mọi tổ chức, cá nhân sử dụng lao động, mọi công chức, viên chức, mọi người lao động kể cả người học nghề, tập nghề, thử việc trong các lĩnh vực, các thành phần kinh tế, trong lực lượng vũ trang và các doanh nghiệp, tổ chức, cơ quan nước ngoài, tổ chức quốc tế đóng trên lãnh thổ Việt Nam.

Đối tượng tham gia khóa học cấp chứng chỉ an toàn lao động, vệ sinh lao động là

Được quy định cụ thể theo thông tư 27/2013/BLĐ của Bộ Lao Động Thương Binh và Xã Hội

 • Người lao động
 • Người đang làm việc, người mới tuyển dụng, người học nghề, tập nghề, thử việc tại cơ sở
 • Người lao động làm nghề tự do được cơ sở thuê mướn, sử dụng
 • Người sử dụng lao động, người quản lý
 • Các cá nhân có nhu cầu

Lý do nhà nước quy định nghiêm ngặt chế độ an toàn lao động, vệ sinh lao động

An toàn lao động, vệ sinh lao động là có liên quan trực tiếp đến đến sức khỏe, tính mạng của người lao động. Xuất phát từ tầm quan trọng này mà Nhà nước quy định nghiêm ngặt chế độ bảo hộ lao động từ khâu ban hành văn bản pháp luật đến tổ chức thực hiện và xử lý vi phạm. Nhà nước giao cho cơ quan có thẩm quyền lập chương trình quốc gia về bảo hộ lao động, an toàn lao động, vệ sinh lao động; ban hành hệ thống tiêu chuẩn, quy trình, quy phạm, về an toàn lao động, vệ sinh lao động. Các đơn vị sử dụng lao động có nghĩa vụ cụ thể hóa các quy định này cho phù hợp với đơn vị minh và nghiêm chỉnh tuân thủ các quy định này. Trong số 6 nhiệm vụ của thanh tra lao động thì nhiệm vụ thanh tra việc chấp hành an toàn lao động, vệ sinh lao động được xếp hàng đầu.Có thể nói trong số các chế định của pháp luật lao động, chế định về an toàn lao động, vệ sinh lao động có tính chất bắt buộc cao mà các chủ thể hầu như ít được thỏa thuận như các chế định khác.

Mức bồi thường nếu gặp phải

Mức bồi thường tai nạn lao động và bệnh nghề nghiệp được tính như sau:

 • Ít nhất bằng 30 tháng tiền lương và phụ cấp lương (nếu có) đối với người lao động bị suy giảm khả năng lao động từ 81% trở lên hoặc bị chết do tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp.
 • Ít nhất bằng 1,5 tháng tiền lương và phụ cấp lương (nếu có) đối với người bị suy giảm khả năng lao động từ 5% đến 10% sau đó nếu bị suy giảm khả năng lao động từ trên 10% đến dưới 81% thì cứ tăng 1% được cộng thêm 0,4 tháng tiền lương và phụ cấp lương (nếu có).

Nội dung khóa học cấp chứng chỉ an toàn lao động, vệ sinh lao động gồm

Những quy định chung về an toàn lao động, vệ sinh lao động:

 • Mục đích, ý nghĩa của công tác an toàn lao động, vệ sinh lao động;
 • Quyền và nghĩa vụ của người sử dụng lao động và người lao động trong việc chấp hành quy định về an toàn lao động, vệ sinh lao động; chính sách, chế độ về bảo hộ lao động đối với người lao động;
 • Nội quy an toàn lao động, vệ sinh lao động của cơ sở;
 • Điều kiện lao động, các yếu tố nguy hiểm, độc hại gây tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp và biện pháp phòng ngừa;
 • Những kiến thức cơ bản về kỹ thuật an toàn lao động, vệ sinh lao động;
 • Cách xử lý tình huống và các phương pháp sơ cứu người bị nạn khi có tai nạn, sự cố;
 • Công dụng, cách sử dụng và bảo quản các phương tiện bảo vệ cá nhân;
 • Các biện pháp tự cải thiện điều kiện lao động tại nơi làm việc.

Những quy định cụ thể về an toàn lao động, vệ sinh lao động tại nơi làm việc:

 • Đặc điểm sản xuất, quy trình làm việc và các quy định an toàn lao động, vệ sinh lao động bắt buộc người lao động phải tuân thủ khi thực hiện công việc;
 • Các yếu tố nguy hiểm, có hại, sự cố có thể xảy ra tại nơi làm việc và các biện pháp phòng ngừa.

Hiệu lực của chứng chỉ an toàn lao động, vệ sinh lao động bao lâu

Học viên được cấp Chứng Chỉ An Toàn Lao Động theo đúng quy định của Bộ Lao Động Thương Binh và Xã Hội có giá trị 5 năm trên toàn quốc.

Khi chọn dịch vụ của chúng tôi các bạn học viên sẽ được hỗ trợ như sau

Với mục tiêu tạo điều kiện thuận lợi và tư vấn học viên một cách tốt nhất, khi học viên đăng kí khóa học này học viên sẽ được

 • Tư vấn tận tình, chu đáo trước và sau khi học khóa học, đảm bảo cho học viên các khóa học chất lượng, uy tín, hiệu quả
 • Đảm bảo ngày khai giảng chính xác và sẽ không có trường hợp thay đổi ngày khai giảng như các nơi khác và cũng là vấn đề các bạn thường gặp phải khi đăng kí học các khóa học.

Mọi nhu cầu thắc mắc hay muốn biết chi tiết hơn về khóa học cấp chứng chỉ an toàn lao động, vệ sinh lao động hãy liên hệ ngay cho chúng tôi để được tư vấn sớm và tham gia khóa học sớm nhất trong thời gian tới. Liên hệ địa chỉ sau

 

Tư Vấn Chứng Chỉ ISO

Tư Vấn Hợp Chuẩn Hợp Quy

 Dịch vụ khác

Xin Giấp phép

Tư vấn VIETGAP