Home Tin tức Những lời khuyên hàng đầu cho việc thực hiện tiêu chuẩn ISO...

Những lời khuyên hàng đầu cho việc thực hiện tiêu chuẩn ISO 14001

405

ISO 14001 là bộ tiêu chuẩn về hệ thống quản lý môi trường (EMS) nó đưa ra các yêu cầu về quản lý môi trường cần đáp ứng cho của tổ chức. Mục đích của bộ tiêu chuẩn này là giúp các tổ chức sản xuất / dịch vụ bảo vệ môi trường ngăn ngừa ô nhiễm và cải tiến liên tục hệ thống quản lý môi trường của mình.

iso 14001

Nền tảng cho sự thành công

Sự thành công của một hệ thống quản lý môi trường phụ thuộc vào cam kết từ tất cả các cấp và chức năng của tổ chức, dẫn đầu bởi lãnh đạo cao nhất. Các tổ chức có thể tận dụng các cơ hội để ngăn chặn hoặc giảm thiểu tác động môi trường bất lợi và tăng cường tác động môi trường có lợi, đặc biệt là những cơ hội có ý nghĩa chiến lược và cạnh tranh.
Lãnh đạo cao nhất có thể giải quyết các rủi ro và cơ hội của mình một cách có hiệu lực bằng cách tích hợp quản lý môi trường vào quá trình kinh doanh, định hướng chiến lược và quá trình ra quyết định của tổ chức, gắn chúng với các ưu tiên kinh doanh khác, và tích hợp quản trị môi trường vào hệ thống quản lý tổng thể của tổ chức. 
Bằng chứng việc thực hiện thành công ISO 14001:2015 có thể được sử dụng để đảm bảo với các bên quan tâm rằng một hệ thống quản lý môi trường có hiệu lực ở nơi áp dụng

Lời khuyên hàng đầu cho việc thực hiện tiêu chuẩn ISO 14001

 • Nhận sự cam kết và hỗ trợ từ quản lý cấp cao.
 • Tham gia vào toàn bộ doanh nghiệp với thông tin liên lạc nội bộ tốt.
 • So sánh các hệ thống chất lượng hiện tại của bạn với tiêu chuẩn ISO 14001 yêu cầu.
 • Nhận khách hàng và phản hồi nhà cung cấp về quản lý môi trường hiện tại.
 • Thành lập một nhóm thực hiện để có được kết quả tốt nhất.
 • Bản đồ ra và chia sẻ vai trò, trách nhiệm và khoảng thời gian.
 • Thích ứng với các nguyên tắc cơ bản của quản lý môi trường cho doanh nghiệp của bạn.
 • Thúc đẩy sự tham gia của đội ngũ nhân viên được đào tạo và ưu đãi.
 • Chia sẻ ISO 14001 kiến ​​thức và khuyến khích nhân viên để đào tạo kiểm toán viên nội bộ như.
 • Thường xuyên đánh giá hệ thống ISO 14001 của bạn để chắc chắn rằng bạn đang liên tục cải thiện nó.

Mục tiêu của hệ thống quản lý môi trường

Mục đích của ISO 14001 là cung cấp cho các tổ chức một khuôn khổ để bảo vệ môi trường và ứng phó với các thay đổi của điều kiện môi trường trong việc cân bằng với nhu cầu kinh tế – xã hội.
ISO 14001 cung cấp cho lãnh đạo cao nhất của tổ chức các thông tin để xây dựng thành công trong dài hạn và tạo ra các lựa chọn để đóng góp cho sự phát triển bền vững bằng cách:
 • Bảo vệ môi trường bằng cách ngăn ngừa hoặc giảm thiểu tác động xấu đến môi trường
 • Giảm thiểu những tác động bất lợi tiềm ẩn của điều kiện môi trường lên tổ chức
 • Hỗ trợ tổ chức trong việc thực hiện đầy đủ các nghĩa vụ tuân thủ
 • Tăng cường hiệu quả môi trường
 • Kiểm soát hoặc tác động đến cách mà các sản phẩm và dịch vụ của tổ chức được thiết kế, sản xuất, phân phối, tiêu thụ và thải loại bằng cách sử dụng quan điểm vòng đời mà có thể ngăn chặn những tác động môi trường từ việc vô ý chuyển sang quan điểm khác trong vòng đời sản phẩm
 • Đạt được lợi ích tài chính và hoạt động mà có thể là kết quả của việc thực hiện giải pháp thay thế thân thiện môi trường nhằm củng cố vị thế thị trường của tổ chức
 • Trao đổi thông tin môi trường tới các bên quan tâm có liên quan
 Trên đây là thông tin tham khảo giúp quý khách hiểu thêm về chứng nhận ISO 14001 còn  mọi thông tin chi tiết hay những vướng bận mà quý khách muốn biết rõ hơn và chi tiết hơn về chứng nhận ISO 14001 hay  chứng nhận iso 9001 lẫn chứng nhận ISO 22000 cứ nhấc điện thoại lên và gọi ngay cho chúng tôi để được tư vấn hoàn toàn miễn phí.