Thứ Sáu, Tháng Mười 22, 2021

Hợp quy sản phẩm bộ nông nghiệp

Hoa Kỳ thông báo quy định mới về micro không dây

Mời tất cả mọi người tham khảo về thông tin mới việc Hoa Kỳ thông báo quy định mới về micro không dây cụ...

Nâng cao chất lượng sản phẩm, để hàng Việt đến gần hơn với người Việt

Để phát triển và tăng tính cạnh tranh cho hàng Việt, doanh nghiệp cần cung cấp thông tin trung thực, cụ thể về tiêu...

Hàn Quốc: Sửa đổi tiêu chuẩn cho sản phẩm vệ sinh và thuốc

Hôm nay VIETPAT xin cập nhật tin mới nhất về Hàn Quốc: Sửa đổi tiêu chuẩn cho sản phẩm vệ sinh và thuốc cụ...

Những điểm đáng chú ý trong quy chuẩn về xăng dầu

Mời bạn đọc cập nhật về Những điểm đáng chú ý trong quy chuẩn về xăng dầu do VIETPAT chia sẻ ngày hôm nay...

Sữa chua cần đáp ứng quy chuẩn như thế nào trước khi lưu thông?

Hôm nay VIETPAT xin cập nhật thông tin về vấn đề "Sữa chua cần đáp ứng quy chuẩn như thế nào trước khi lưu...

Quy chuẩn với bao bì, dụng cụ chứa đựng thực phẩm có gì đáng chú ý?

Nhằm quản lý an toàn vệ sinh với bao bì, dụng cụ tiếp xúc thực phẩm, Bộ Y tế đã ban hành một số...

Những quy định trong QCVN đối với sữa bột

Mời bạn đọc cập nhật thông tin về Những quy định trong QCVN đối với sữa bột mới nhất hôm nay tại VIETPAT để...

Mã QR – công cụ hữu ích đảm bảo giao thông thuận lợi

Một tiêu chuẩn mới hướng dẫn về giao thông thông minh sử dụng nhận dạng và xác thực mã QR trong lĩnh vực giao...