Thứ Tư, Tháng Mười 4, 2023
Home Tin tức Phú Yên: Phạt hơn 330 triệu đồng đối với 8 cơ sở...

Phú Yên: Phạt hơn 330 triệu đồng đối với 8 cơ sở phân bón “công bố một đằng, chất lượng một nẻo”

Theo kết luận của thanh tra của Sở NN-PTNT tỉnh Phú Yên, qua thanh tra nhìn chung các cơ sở sản xuất, buôn bán phân bón và thuốc bảo vệ thực vật có điều kiện sản xuất phân bón, buôn bán, ghi nhãn hàng hóa, hồ sơ hợp quy, chất lượng đúng theo quy định tại Luật Bảo vệ và Kiểm dịch thực vật…

phan bon

Tuy nhiên, vẫn còn một số cơ sở chưa thực hiện đúng theo quy định của pháp luật nêu trên như: Chất lượng phân bón không phù hợp với tiêu chuẩn công bố áp dụng; ghi nhãn phân bón không ghi đủ nội dung bắt buộc trên nhãn; người trực tiếp quản lý sản xuất chưa có trình độ đại học chuyên ngành theo quy định, dây chuyền sản xuất chưa tự động, bảo hộ lao động chưa đáp ứng yêu cầu…

Cụ thể có 8 cơ sở vi phạm bị hành chính như sau:

Công ty TNHH Nông nghiệp Trần Quân, Liên Trì 1, Bình Kiến (TP. Tuy Hòa) bị phạt số tiền: 28.927.500 đồng. Đồng thời, yêu cầu nhà sản xuất thu hồi để tái chế toàn bộ số lượng phân bón không phù hợp với tiêu chuẩn công bố áp dụng.

Công ty CP Mía đường Tuy Hòa, Lương Phước, Hòa Phú (Tây Hòa) bị phạt số tiền: 63.101.250 đồng. Đồng thời, yêu cầu nhà sản xuất thu hồi để tái chế toàn bộ số lượng phân bón không phù hợp với tiêu chuẩn công bố áp dụng.

Công ty TNHH Thương Mại Thanh Dần, Thạnh Phú, Hòa Mỹ Tây (Tây Hòa) bị phạt số tiền: 30.000.000 đồng. Đồng thời, yêu cầu nhà sản xuất thu hồi để tái chế toàn bộ số lượng phân bón không phù hợp với tiêu chuẩn công bố áp dụng.

DNTN Lam Sơn, khu phố 8, thị trấn Hai Riêng (H. Sông Hinh) bị phạt số tiền: 29.700.000 đồng. Đồng thời, yêu cầu nhà sản xuất thu hồi để tái chế toàn bộ số lượng phân bón không phù hợp với tiêu chuẩn công bố áp dụng.

Đại lý Nguyễn Thị Hồng Trang, khu phố 9, thị trấn Hai Riêng (H. Sông Hinh) bị phạt số tiền: 32.120.000 đồng. Đồng thời, yêu cầu nhà sản xuất thu hồi để tái chế toàn bộ số lượng phân bón không phù hợp với tiêu chuẩn công bố áp dụng.

Công ty TNHH Phúc Trường Thịnh, thôn 2/4, EaLy (H. Sông Hinh) bị phạt số tiền: 20.000.000 đồng. Đồng thời, yêu cầu nhà sản xuất thu hồi để tái chế toàn bộ số lượng phân bón không phù hợp với tiêu chuẩn công bố áp dụng.

HKD Nguyễn Thanh Khôi, Tân Yên, EaLy (H. Sông Hinh) bị phạt số tiền: 50.000.000 đồng. Đồng thời, yêu cầu nhà sản xuất có trách nhiệm thu hồi, tiêu hủy lô phân bón giả vi phạm đang lưu thông trên thị trường.

Công ty TNHH Hương Nông, khu phố Chí Đức, thị trấn Chí Thạnh (H. Tuy An) bị phạt số tiền: 15.000.000 đồng. Đồng thời, yêu cầu nhà sản xuất thu hồi để tái chế toàn bộ số lượng phân bón không phù hợp với tiêu chuẩn công bố áp dụng.

Theo dantri.com.vn

Tư Vấn Chứng Chỉ ISO

Tư Vấn Hợp Chuẩn Hợp Quy

 Dịch vụ khác

Xin Giấp phép

Tư vấn VIETGAP