Thứ Năm, Tháng Mười Một 24, 2022
Home Tin tức QCVN 01 - 183:2016/BNNPTNT có hiệu lực từ 26/1/2017

QCVN 01 – 183:2016/BNNPTNT có hiệu lực từ 26/1/2017

QCVN 01 – 183:2016/BNNPTNT có hiệu lực từ 26/1/2017 theo thông tư 27/2016/TT-BNNPTNT. 

thuc-an-chan-nuoi

Theo đó thông tư này thay thế Thông tư số 81/2009/TT-BNNPTNT ngày 25/12/2009 của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia lĩnh vực thức ăn chăn nuôi và Thông tư số 23/2012/TT-BNNPTNT ngày 18/6/2012 của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về sửa đổi, bổ sung một số quy định của các quy chuẩn kỹ thuật quốc gia lĩnh vực thức ăn chăn nuôi ban hành kèm theo Thông tư số 81/2009/TT-BNNPTNT ngày 25/12/2009 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn

Các sản phm thức ăn chăn nuôi đã công bố hợp quy theo quy định tại các Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia ban hành kèm theo Thông tư số 81/2009/TT-BNNPTNT ngày 25/12/2009 của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn trước thời hạn Thông tư này có hiệu lực được giữ nguyên giá trị hiệu lực công bố trong thời hạn 03 năm ktừ ngày SNông nghiệp và Phát trin nông thôn ban hành thông báo tiếp nhận công bố hợp quy. 

do đó các đơn vị cần nên lưu ý để thực hiện công bố hợp quy thức ăn chăn nuôi theo  QCVN 01-183:2016/BNNPTNT này

Tư Vấn Chứng Chỉ ISO

Tư Vấn Hợp Chuẩn Hợp Quy

 Dịch vụ khác

Xin Giấp phép

Tư vấn VIETGAP