Home Tin tức QCVN 36:2019/BLĐTBXH về Phương tiện bảo vệ cá nhân – Giày ủng...

QCVN 36:2019/BLĐTBXH về Phương tiện bảo vệ cá nhân – Giày ủng an toàn

348

QCVN 36:2019/BLĐTBXH về Phương tiện bảo vệ cá nhân – Giày ủng an toàn được ban hành ngày 16/9/2019 vừa qua kèm theo Thông tư số 14/2019/TT-BLĐTBXH, chính thức có hiệu lực vào 1/4/2020

quy-chuan-viet-nam

Quy chuẩn QCVN 36:2019/BLĐTBXH này quy định các yêu cầu cơ bản đối với giày ủng an toàn dùng làm phương tiện bảo vệ cá nhân trong khi làm việc

– Quy chuẩn QCVN 36:2019/BLĐTBXH này không quy định đối với giày ủng có cả đế trong và lót mặt hoặc không có đế trong nhưng có lót mặt có thể tháo được.

Áp dụng với Tổ chức, cá nhân sản xuất, nhập khẩu, cung cấp và sử dụng giày ủng an toàn.

Quy định về quản lý:

Giày ủng an toàn sản xuất trong nước

  • Giày ủng an toàn sản xuất trong nước phải được chứng nhận hợp quy và công bố hợp quy phù hợp với các quy định của pháp luật.
  • Việc chứng nhận hợp quy do các tổ chức chứng nhận sự phù hợp đã được Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội chỉ định thực hiện.
  • Phương thức thực hiện: thử nghiệm mẫu điển hình kết hợp đánh giá quá trình sản xuất; giám sát thông qua thử nghiệm mẫu lấy tại nơi sản xuất kết hợp với đánh giá quá trình sản xuất (Phương thức 3)

Giày ủng an toàn nhập khẩu

  • Giày ủng an toàn nhập khẩu phải được chứng nhận hợp quy và đăng ký kiểm tra nhà nước về chất lượng hàng hóa nhập khẩu theo quy định của pháp luật.
  • Việc chứng nhận hợp quy do các tổ chức chứng nhận sự phù hợp đã được Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội chỉ định thực hiện hoặc các tổ chức, cá nhân nước ngoài được thừa nhận tiến hành.
  • Việc chứng nhận hợp quy được thực hiện theo phương thức thử nghiệm, đánh giá lô sản phẩm, hàng hóa (Phương thức 7)
  • Miễn kiểm tra chất lượng giày ủng an toàn nhập khẩu trong trường hợp thỏa thuận song phương, đa phương giữa các cơ quan có thẩm quyền của nước CHXHCN Việt Nam với các nước xuất khẩu giày ủng an toàn quy định không phải kiểm tra chất lượng khi nhập khẩu.
  • Riêng với sản phẩm mẫu dùng trong mục đích trưng bầy quảng bá sản phẩm, không trực tiếp sử dụng đối với người lao động thì được miễn kiểm tra chất lượng nhập khẩu, số lượng tối đa 5 đôi.

Bạn có thể xem bản đầy đủ và tải về QCVN 36:2019/BLĐTBXH tại đây: