Home Tin tức QCVN 47:2019/BGTVT về ắc quy chì – Axít, Lithium – Ion dùng...

QCVN 47:2019/BGTVT về ắc quy chì – Axít, Lithium – Ion dùng trên xe mô tô, xe gắn máy

314

QCVN 47:2019/BGTVT về ắc quy chì – Axít, Lithium – Ion dùng trên xe mô tô, xe gắn máy được ban hành kèm theo Thông tư 26/2019/TT-BGTVT và chính thức có hiệu lực từ 15/9/2019

QCVN 47:2019/BGTVT thay thế QCVN 47:2012/BGTVT.

ac quy chi cho xe gan may

Quy chuẩn này quy định về yêu cầu kỹ thuật và phương pháp thử nghiệm đối với ắc quy chì – axít, Lithium – ion dùng để khởi động và/hoặc cho các thiết bị phụ trợ sử dụng cho xe mô tô, xe gắn máy (sau đây gọi tắt là ắc quy).  Quy chuẩn này không áp dụng đối với ắc quy phục vụ mục đích quốc phòng, an ninh.

Quy chuẩn này áp dụng đối với các cơ sở sản xuất, nhập khẩu ắc quy; các cơ sở sản xuất, lắp ráp xe mô tô, xe gắn máy và các tổ chức liên quan đến việc quản lý, thử nghiệm, kiểm tra chứng nhận chất lượng an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường.

Cục Đăng kiểm Việt Nam chịu trách nhiệm tổ chức thực hiện Quy chuẩn này.

Ắc quy sản xuất, lắp ráp và nhập khẩu phải được kiểm tra, thử nghiệm chứng nhận theo quy định tại Thông tư số 45/2012/TT-BGTVT ngày 23 tháng 10 năm 2012 của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải quy định về kiểm tra chất lượng an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường trong sản xuất, lắp ráp xe mô tô, xe gắn máy.

Đối với các kiểu loại ắc quy đã được thử nghiệm hoặc chứng nhận hợp quy theo Quy chuẩn QCVN 47:2012/BGTVT

  • a) Không phải thử nghiệm lại nếu không phát sinh yêu cầu kỹ thuật theo quy chuẩn QCVN 47:2019/BGTVT.
  • b) Chậm nhất 02 năm kể từ ngày Quy chuẩn này có hiệu lực phải thử nghiệm bổ sung các yêu cầu kỹ thuật phát sinh theo QCVN 47:2019/BGTVT.

Đối với ắc quy Lithium – ion, áp dụng sau 2 năm kể từ ngày Quy chuẩn này có hiệu lực.

Bạn có thể xem chi tiết và tải về QCVN 47:2019/BGTVT tại đây: