Thứ Tư, Tháng Mười Một 30, 2022
Home Tin tức Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia QCVN 103:2016/BTTTT

Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia QCVN 103:2016/BTTTT

Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia QCVN 103:2016/BTTTT về tương thích điện từ đối với thiết bị trạm gốc, lặp và phụ trợ trong hệ thống thông tin di động GSM, W-CDMA FDD và LTE được ban hành ngày 08/12/2016 kèm theo Thông Tư 31/2016/TT-BTTTT sẽ có hiệu lực từ 01/06/2017

Quy chuẩn QCVN 103:2016/BTTTT  này quy định các yêu cầu kỹ thuật về tương thích điện từ (EMC) cho:

– Thiết bị trạm gốc trong hệ thống GSM;

– Thiết bị trạm gốc trong hệ thống thông tin di động IMT-2000 CDMA trải phổ trực tiếp W-CDMA FDD (UTRA FDD);

– Thiết bị trạm gốc trong hệ thống LTE (E-UTRA);

– Thiết bị lặp trong hệ thống GSM;

– Thiết bị lặp trong hệ thống thông tin di động IMT-2000 CDMA trải phổ trực tiếp W- CDMA FDD (UTRA FDD);

– Thiết bị lặp trong hệ thống LTE (E-UTRA);

và thiết bị phụ trợ liên quan.

Quy chuẩn này không quy định các yêu cầu kỹ thuật liên quan đến cổng ăng ten và phát xạ từ cổng vỏ của các thiết bị vô tuyến trên. Các yêu cầu kỹ thuật này được quy định trong các Quy chuẩn kỹ thuật thiết bị tương ứng để sử dụng có hiệu quả phổ tần vô tuyến

Cụ thể mời các bạn cùng tham khảo bản đầy đủ của QCVN 103:2016/BTTTT  này như sau:

 

Tư Vấn Chứng Chỉ ISO

Tư Vấn Hợp Chuẩn Hợp Quy

 Dịch vụ khác

Xin Giấp phép

Tư vấn VIETGAP