Thứ Tư, Tháng Sáu 7, 2023
Home Tin tức Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia QCVN 33:2019/BGTVT về Gương dùng cho...

Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia QCVN 33:2019/BGTVT về Gương dùng cho xe ô tô

Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia QCVN 33:2019/BGTVT về Gương dùng cho xe ô tô được ban hành ngày 01/08/2019 vừa qua

quy-chuan-viet-nam

QCVN 33:2019/BGTVT thay thế QCVN 33:2011/BGTVT.

 Quy chuẩn QCVN 33:2019/BGTVT này không áp dụng đối với gương, camera-màn hình lắp trên xe ô tô phục vụ cho mục đích quốc phòng, an ninh và các thiết bị quan sát khác có thể hiển thị cho người lái phạm vi quan sát như được quy định tại Phụ lục A của Quy chuẩn QCVN 33:2019/BGTVT này.

Quy chuẩn QCVN 33:2019/BGTVT này áp dụng đối với các cơ sở sản xuất, nhập khẩu gương, camera-màn hình; các cơ sở sản xuất lắp ráp, nhập khẩu ô tô và các tổ chức liên quan đến quản lý, thử nghiệm, kiểm tra chứng nhận chất lượng an toàn kỹ thuật đối với gương, camera-màn hình dùng cho xe ô tô.

Gương sản xuất, lắp ráp và nhập khẩu phải được kiểm tra, thử nghiệm theo quy định tại các Thông tư 30/2011/TT-BGTVT, Thông tư 54/2014/TT-BGTVT, Thông tư 31/2011/TT-BGTVT và Thông tư 55/2014/TT-BGTVT, Thông tư 03/2018/TT-BGTVT, Thông tư số 25/2019/TT-BGTVT

Cục Đăng kiểm Việt Nam chịu trách nhiệm tổ chức thực hiện Quy chuẩn này.

Áp dụng ngay kể từ ngày Quy chuẩn này có hiệu lực.

Đối với các kiểu loại gương đã được thử nghiệm hoặc chứng nhận phù hợp theo Quy chuẩn QCVN 33:2011/BGTVT:

  • Không phải thử nghiệm lại nếu không phát sinh yêu cầu kỹ thuật theo quy chuẩn QCVN 33:2019/BGTVT;
  • Chậm nhất 2 năm kể từ ngày Quy chuẩn này có hiệu lực phải thử nghiệm bổ sung các yêu cầu kỹ thuật phát sinh theo QCVN 33:2019/BGTVT.

Đối với camera-màn hình áp dụng sau 2 năm kể từ ngày Quy chuẩn này có hiệu lực.

Bạn có thể xem bàn đầy đủ và tải về QCVN 33:2019/BGTVT tại đây:

Tư Vấn Chứng Chỉ ISO

Tư Vấn Hợp Chuẩn Hợp Quy

 Dịch vụ khác

Xin Giấp phép

Tư vấn VIETGAP