Thứ Sáu, Tháng Sáu 9, 2023
Home Tin tức Quy định mới về đánh giá và công bố hợp quy thức...

Quy định mới về đánh giá và công bố hợp quy thức ăn chăn nuôi

Hiện tại, QCVN 01-183:2016/BNNPTNT ban hành kèm theo Thông tư 27/2016/TT-BNNPTNT đã có hiệu lực từ  26/01/2017 vừa qua. Theo đó, thức ăn chăn nuôi của các tổ chức, cá nhân phải đáp ứng các yêu cầu kỹ thuật quy định tại Quy chuẩn QCVN 01 – 183:2016/BNNPTNT mới được lưu thông và tiêu thụ trên thị trường

thuc-an-chan-nuoi

Trước khi lưu thông trên thị trường, tổ chức, cá nhân kinh doanh phải làm thủ tục công bố hợp quy tại Sở NN&PTNT địa phương nơi đăng ký hoạt động sản xuất, kinh doanh theo quy định.

Việc đánh giá hợp quy được thực hiện như sau:

– Đánh giá theo phương thức 5 hoặc 7 quy định tại Thông tư 55/2012/TT-BNNPTNTngày 31/10/2012.

– Mỗi sản phẩm công bố hợp quy phải được lấy mẫu thử nghiệm để đánh giá sự phù hợp đối với tất cả các chỉ tiêu quy định tại Quy chuẩn QCVN 01 – 183:2016/BNNPTNT.

– Mỗi sản phẩm được công bố hợp quy phải được lấy mẫu để đánh giá giám sát với tần suất không được quá 12 tháng/1 lần và thử nghiệm tất cả các chỉ tiêu với tần suất ít nhất 03 năm/lần/chỉ tiêu.

Các đơn vị thực hiện công bố hợp quy thức ăn chăn nuôi từ thời điểm này cần nên lưu ý các thay đổi trên theo QCVN 01 – 183:2016/BNNPTNT để đảm bảo đúng quy định và không bị xử phạt gây ảnh hưởng kinh doanh

Tư Vấn Chứng Chỉ ISO

Tư Vấn Hợp Chuẩn Hợp Quy

 Dịch vụ khác

Xin Giấp phép

Tư vấn VIETGAP