Thứ Sáu, Tháng Chín 22, 2023
Home Tin tức Quy định về đánh giá và công bố hợp quy thức ăn...

Quy định về đánh giá và công bố hợp quy thức ăn chăn nuôi

Ngày 26/7/2016, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn (NN&PTNT) ban hành Thông tư 27/2016/TT-BNNPTNT về Quy chuẩn quốc gia lĩnh vực thức ăn chăn nuôi.

thuc-an-chan-nuoi

Theo đó, thức ăn chăn nuôi của các tổ chức, cá nhân phải đáp ứng các yêu cầu kỹ thuật quy định tại Quy chuẩn QCVN 01 – 183:2016/BNNPTNT.

Trước khi lưu thông trên thị trường, tổ chức, cá nhân kinh doanh phải làm thủ tục công bố hợp quy tại Sở NN&PTNT địa phương nơi đăng ký hoạt động sản xuất, kinh doanh theo quy định.

Việc đánh giá hợp quy được thực hiện như sau:

– Đánh giá theo phương thức 5 hoặc 7 quy định tại Thông tư 55/2012/TT-BNNPTNT ngày 31/10/2012.

– Mỗi sản phẩm công bố hợp quy phải được lấy mẫu thử nghiệm để đánh giá sự phù hợp đối với tất cả các chỉ tiêu quy định tại Quy chuẩn QCVN 01 – 183:2016/BNNPTNT.

– Mỗi sản phẩm được công bố hợp quy phải được lấy mẫu để đánh giá giám sát với tần suất không được quá 12 tháng/1 lần và thử nghiệm tất cả các chỉ tiêu với tần suất ít nhất 03 năm/lần/chỉ tiêu.

Thông tư 27/2016/TT-BNNPTNT có hiệu lực từ ngày 26/01/2017.

Tư Vấn Chứng Chỉ ISO

Tư Vấn Hợp Chuẩn Hợp Quy

 Dịch vụ khác

Xin Giấp phép

Tư vấn VIETGAP