Home Tin tức Quy trình chứng nhận hợp quy sản phẩm

Quy trình chứng nhận hợp quy sản phẩm

2055

Chứng nhận hợp quy sản phẩm là hoạt động đánh giá và xác nhận chất lượng sản phẩm, hàng hóa phù hợp với quy chuẩn kỹ thuật của cơ quan nhà nước có thẩm quyền. Việc chứng nhận hợp quy này tổ chức theo một quy trình chứng nhận hợp quy sản phẩm.

quy trinh chung nhan hop quy

Dấu hợp quy là gì ?

Dấu hợp quy được cấp cho sản phẩm, hàng hóa sau khi sản phẩm, hàng hóa được chứng nhận phù hợp với quy chuẩn kỹ thuật.

Dấu hợ p quy là bằng chứng thể hiện sự phù hợp, đúng quy chuẩn của sản phẩm và hàng hóa với tiêu chuẩn hoặc quy chuẩn kỹ thuật tương ứng.

Quy trình chứng nhận hợp quy

Tổ chức chứng nhận sẽ thực hiện việc chứng nhận hợp quy sản phẩm sau khi đã thống nhất với cơ sở về việc đánh giá và các yêu cầu khác có liên quan. Quy trình chứng nhận bao gồm :

Xem xét, xác định sự phù hợp và đầy đủ đối với hồ sơ đăng ký của Doanh nghiệp

Đánh giá ban đầu về các điều kiện để chứng nhận tại cơ sở

Đánh giá chính thức

  • Đánh giá điều kiện đảm bảo chất lượng sản xuất của cơ sở
  • Lấy mẫu thử nghiệm và đánh giá mẫu điển hình.

Báo cáo đánh giá

Cấp Giấy chứng nhận
Giám sát sau chứng nhận (định kỳ 9 – 12 tháng/ 1 lần).