Home Tin tức Quy trình khảo nghiệm phân bón

Quy trình khảo nghiệm phân bón

1551

Khảo nghiệm phân bón là quá trình bố trí thử nghiệm đồng ruộng ở quy mô vừa và nhỏ đối với các sản phẩm phân bón mới nhằm theo dõi, đánh giá hiệu quả nông học, hiệu quả kinh tế của phân bón đối với cây trồng trong một điều kiện và thời gian nhất định.

khao nghiem phan bon

Vì sao phải khảo nghiệm phân bón?

Việc khảo nghiệm phân bón mới nhằm xác định hiệu quả tác động của phân bón đối với cây trồng, cũng như hiệu quả kinh tế của việc sử dụng loại phân bón mới trong canh tác.

Khảo nghiệm phân bón cung cấp cho người sản xuất những thông tin chính xác về chế độ phân bón và cách sử dụng phù hợp nhất cho từng đối tượng cây trồng. Từ đó có cơ sở để người sản xuất đưa ra yêu cầu kỹ thuật và những khuyến cáo cho người sử dụng.

Phân bón được sản xuất và sử dụng mà không qua khảo nghiệm thì có thể sẽ gây ra những hậu quả như năng suất và chất lượng thấp; chỉ có tác dụng trước mắt và một mặt; gây suy thoái đất và mất cân bằng sinh thái; ảnh hưởng nghiêm trọng đến sức khỏe người tiêu dùng.

Và trên hết đối với một đơn vị sản xuất phân bón, muốn các cơ quan quản lý nhà nước và người tiêu dùng công nhận một sản phẩm phân bón mới để sản xuất và kinh doanh trên thị trường thì nhất thiết phải tiến hành việc khảo nghiệm phân bón theo đúng quy định hiện hành.

Quy trình khảo nghiệm phân bón

Tiếp nhận yêu cầu khảo nghiệm từ khách hàng

Tư vấn, hỗ trợ doanh nghiệp làm hồ sơ khảo nghiệm

Bố trí thí nghiệm trên đồng ruộng theo đề cương

Theo dõi, thu thập số liệu, tổng hợp báo cáo và báo cáo. Nghiệm thu kết quả khảo nghiệm

Hoàn tất các thủ tục để công nhận phân bón mới và bổ sung vào danh mục.