Home Tin tức Quy trình sản xuất chè theo tiêu chuẩn VietGap

Quy trình sản xuất chè theo tiêu chuẩn VietGap

1938

Đối với Việt Nam, tiêu chuẩn VietGAP đã ra đời ngày 28-1-2008, nhằm hạn chế tranh chấp thương mại giữa các nước, không gây lãng phí và thể hiện tính tất yếu của nền nông nghiệp trong thời kỳ hội nhập.

Việc phát triển các mô hình chè VietGAP đang được các nhà quản lý, người tiêu dùng và người trồng đặc biệt quan tâm.

che VietGAP

Sản xuất chè theo quy trình VietGAP quy định các nguyên tắc, nội dung, phương thức quản lý và thực hành các hoạt động trong quá trình sản xuất, thu hoạch, chế biến, bảo quản và kinh doanh Chè tại Việt Nam. Quy trình này áp dụng  đối với các tổ chức, cá nhân tham gia sản xuất, chế biến, kinh doanh, kiểm tra và chứng nhận sản phẩm Chè tại Việt Nam.

Hướng dẫn sản xuất chè theo tiêu chuẩn VietGAP gồm 12 nội dung sau:

1.Đánh giá và lựa chọn vùng sản xuất

2.Giống và gốc ghép

3.Quản lý đất và giá thể

4.Phân bón và chất phụ gia

5.Nước tưới

6.Sử dụng hóa chất, thuốc BVTV

7.Thu hoạch, bảo quản và vận chuyển sản phẩm

8.Quản lý và xử lý nước thải

9.Người lao động

10.Ghi chép, lưu dữ hồ sơ, truy nguyên nguồn gốc và thu hồi sản phẩm

11.Kiểm tra nội bộ

12.Khiếu nại và giải quyết khiếu nại

Diện tích trồng chè của Việt Nam hiện nay trên 130.000 ha với sản lượng hàng triệu tấn/ năm. Tuy nhiên giá trị xuất khẩu của mặt hàng này chưa cao. Nguyên nhân khiến giá chè của Việt Nam thấp là do ngành chè còn nghèo nàn về chủng loại, chất lượng, mẫu mã, đặc biệt là búp chè nguyên liệu chưa đáp ứng tiêu chuẩn an toàn cho chế biến chè chất lượng cao; các hộ dân chưa chú trọng kỹ thuật canh tác, mức đầu tư thấp…

Vì vậy, điều kiện tiên quyết của ngành chè Việt Nam là phải tuân thủ nghiêm ngặt từ khâu tuyển chọn giống, sản xuất cho tới thu hái, chế biến, đặc biệt là phải thực sự an toàn và sạch.