Thứ Ba, Tháng Mười Một 29, 2022
Home Tin tức Quy trình thực hiện thủ tục hành chính qua đường bưu điện

Quy trình thực hiện thủ tục hành chính qua đường bưu điện

Theo Quyết định 45/2016/QĐ-TTg có hiệu lực từ ngày 16/12/2016 thì quy trình nộp hồ sơ và nhận kết quả giải quyết thủ tục hành chính được thực hiện như sau

thu-tuc-hanh-chinh-cong-bo-thuoc-la

Quy trình thực hiện thủ tục hành chính qua đường bưu điện

Bước 1: Sau khi chuẩn bị đầy đủ hồ sơ cần thiết để nộp, bạn mang hồ sơ này đến Bưu điện và cùng nhân viên bưu chính kiểm đếm, đối chiếu danh mục tài liệu có trong hồ sơ với danh mục tài liệu đã được cơ quan có thẩm quyền công bố công khai trên Cơ sở dữ liệu quốc gia về thủ tục hành chính.

Trường hợp thấy tài liệu còn thiếu thì nhân viên bưu chính có trách nhiệm hướng dẫn bạn bổ sung đầy đủ.

Bước 2: Cả 2 bên cùng ký vào Phiếu gửi hồ sơ theo mẫu trong đó ghi rõ các thông tin gồm: Họ tên, địa chỉ người gửi, tên, địa chỉ cơ quan có thẩm quyền, tên thủ tục hành chính, danh mục tài liệu, văn bản có trong hồ sơ và những nội dung liên quan khác nếu có.

Bước 3: Nhân viên bưu chính trực tiếp đóng gói, niêm phong hồ sơ có sự chứng kiến của bạn để chuyển phát

Bước 4: Sau khi tiếp nhận hồ sơ được chuyển đến, người tiếp nhận hồ sơ có trách nhiệm chuyển ngay hồ sơ đến người có thẩm quyền của cơ quan đó để giải quyết.

Lưu ý: Nếu hồ sơ có bản chính hoặc bản gốc cần phải sao chụp, đối chiếu thì người xử lý có trách nhiệm sao chụp, xem xét và đối chiếu để xác thực, sau đó phải bảo quản và trả lại cho bạn khi trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính.

Bước 5: Khi đã hoàn thành giải quyết thủ tục, cơ quan có thẩm quyền đăng tải công khai kết quả giải quyết trên trang thông tin điện tử của cơ quan và thông báo bằng tin nhắn, thư điện tử đến nhân viên bưu chính và bạn.

Bước 6: Trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính

Việc giao hồ sơ cho nhân viên bưu chính để trả kết quả được thực hiện tương tự với bước nộp hồ sơ dưới sự chứng kiến của đại diện cơ quan có thẩm quyền giải quyết thủ tục.

Theo BachHoLS
– danluat.thuvienphapluat.vn

Tư Vấn Chứng Chỉ ISO

Tư Vấn Hợp Chuẩn Hợp Quy

 Dịch vụ khác

Xin Giấp phép

Tư vấn VIETGAP